Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Apie parodą

Virtuali paroda skirta žymaus XX a. Lietuvos mokslininko ir mokslo organizatoriaus akademiko Adolfo Jucio (1904–1974) 110-osioms gimimo metinėms.

Parodai panaudoti dokumentai iš Adolfo Jucio memorialinio kambario, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus, Gedimino Jucio parengto  internetinio fotoalbumo bei asmeninių archyvų.

Parodos rengėjai – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos skyriaus Mokslo institutuose darbuotoja Eglė Šegždienė; konsultantai prof. Romualdas Karazija ir Gediminas Jucys.

Redaktorė – Rasa Pukėnienė.

Dokumentus iš Rankraščių skyriaus skaitmenino Laurynas Marcinkevičius. Vaizdo įrašus iš šeimos archyvo sutvarkė ir įkėlė į YouTube Ligita Mikulėnienė.

Medžiagą internete pateikė ir konsultavo Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji redaktorė Audronė Steponaitienė.

 

Parodoje pavartoti trumpiniai:

AAJ  –  Akademikas Adolfas Jucys / [sudarytojas Romualdas Karazija]. Vilnius : Lietuvos mokslas, 2004.

ŽTM – Žalias teorijos medis : akad. A. Jucys: gyvenimas ir mokslinė veikla / Romualdas Karazija. Vilnius, 2003.