Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Pedagoginė veikla

Paskaitų metu A.Jucys atidžiai sekdavo auditorijos reakciją į dėstomą medžiagą. Pajutęs, jog auditorija pavargo, jis rasdavo būdų ją suaktyvinti: papasakodavo įdomių atsitikimų iš savo ar kolegų gyvenimo. <...> Stengdavosi įsitikinti, ar studentai iš tikrųjų supranta dėstomą dalyką: prašydavo pratęsti jo mintį ar paklausdavo esminių praeito kurso dalykų. Tokios paskaitos neleido mums būti pasyviems, reikalavo nuolatinio ruošimosi. A.Jucys gerbė studentus, jų iniciatyvą ir net į elementariausius studentų klausimus atsakydavo visapusiškai, pabrėždamas klausimų svarbą. Prof. A. Bolotinas. AAJ, p. 169.

Būtent per A.Jucio paskaitas aš supratau, kas yra tikroji nemokyklinė tikslioji fizika ir kokia ji graži. Akad. J. Požela. AAJ, p. 175.

Nors publikuotų metodinių darbų ir nepaliko, bet jo pedagoginiai nuopelnai dideli. Jo, kaip pedagogo, veiklai būdingas nepaprastas darbštumas ir kruopštumas... Jis pirmasis parengė ir pateikė studentams visų teorinės fizikos kursų konspektus. Nereikia net sakyti, jog parengti paskaitos konspektą sau yra vienas dalykas, o visai kitas – parengti jį kitiems. Tam reikia įdėti nepaprastai daug darbo, reikia daug žinių. Tie konspektai buvo labai populiarūs. Jais gana ilgai naudojosi visų specialybių studentai... Profesorius A. Jucys savo skaitomus kursus nuolat keisdavo, tobulindavo, pildydavo vis naujais pavyzdžiais. Profesorius A. Jucys buvo specialiųjų seminarų pradininkas. Doc. V. Kybartas. AAJ, p. 170-171.

Savo mokinius A. Jucys mokė ne tik paties dalyko, bet ir dėstymo meno. Kiekvienas aspirantas būtinai turėjo perskaityti paskaitų ciklą. Tos paskaitos būdavo detaliai aptariamos. Kalbėti reikalaudavo taip, kad ir nežiūrint į lentą – iš klausos, būtų galima viską tiksliai užsirašyti. Doc. J. Martišius. AAJ, p. 173.

Mokyt. A. Jucys su M. Pečkauskaitės gimnazijos moksleivėmis (apie 1934 m.).

Doc. A. Jucys su VVU studentais fizikais (1950 m.). Iš kairės stovi: V. Šugurovas, V. Tolutis, V. Trumpauskas, M. Mikalkevičius, J. Viščakas, sėdi: B. Perkalskis ir K. Ušpalis.
 

Grupė VVU Fizikos ir matematikos fakulteto dėstytojų ir diplomantų (apie 1951 m.).
Iš kairės: I. Levitas, doc. A. Jucys, A. Širvaitis, doc. H. Horodničius, J. Zarinskaitė, N. Šiktorovas.

Dėstytojai su VVU FMF 1952 m. laidos absolventais. Sėdi iš kairės: docentai A. Jucys, A. Bolotinas, H. Horodničius, V. Paulauskas.

VVU Fizikos fakulteto Teorinės fizikos katedros posėdis (1967 m.). Iš kairės: J. Kaladė, V. Šugurovas, V. Kybartas, A. Bolotinas, N. Pošiūnaitė, A. Bandzaitis ir katedros vedėjas A. Jucys.

A. Jucys skaito paskaitą aspirantams (1969 m.).

A. Jucys su Salantų vidurinės mokyklos moksleiviais (1973 m.)
(A. Ališausko nuotrauka).

Rugsėjo mėnesį Jucys vėl tęsė atostogas Žemaitijoje, per penkias dienas aplankė penkiolika mokyklų, jose skaitė paskaitą „Mikalojaus Koperniko gyvenimas ir veikla“. Ilgiausiai profesorius užtruko Salantuose. Čia jis susitiko su jaunaisiais matematikais, pasižymėjusiais respublikinėje matematikų olimpiadoje. Jiems Jucys pasakojo apie matematiką moksle ir gyvenime. ŽTM, p. 159.

A.Jucys kasmet skaitydavo paskaitas Kretingos ir Plungės vidurinėse mokyklose, ragindamas vienuoliktų klasių mokinius stoti, studijuoti tiksliuosius mokslus, tapti fizikais. Buvo blaivybės puoselėtojas. Skaitydamas paskaitas mokyklose, jis visuomet pabrėždavo degtinės ir tabako kenksmingumą. Samogitija, 2009, Nr. 10, p. 14

Važinėju po užkampių mokyklas ne inspektavimo tikslais, nors, tiesą sakant, Švietimo ministerijoje tokio žmogaus, besirūpinančio fizika, mokytojai neturi. Matote, visi nori turėti gerų aspirantų. Geri aspirantai išauga iš gerų studentų. O kad būtų geri studentai, reikia pagerinti mokymą vidurinėse mokyklose. AAJ, p. 254.