Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Žalias teorijos medis

Karazija, Romualdas.  Žalias teorijos medis : akad. A. Jucys: gyvenimas ir mokslinė veikla.  – Vilnius : UAB Inforastras, 2003. – 175 p.

Karazija, Romualdas. Žalias teorijos medis: akad. Adolfas Jucys: gyvenimas ir mokslinė veikla [elektroninis pataisytas variantas]. – Vilnius, 2014.
Visas tekstas

Profesoriaus Adolfo Jucio skaitymai. Fizikų žinios. 2003, Nr. 25, p. 27.
Pristatymas

Martišius, Jonas Algirdas. Žalias teorijos medis. Fizikų žinios. 2004, Nr. 26, p. 23.
Recenzija