Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Mokslinė mokykla

Įdomūs buvojo santykiai su mokiniais, aspirantais (taip sovietmečiu vadinosi doktorantai). Viena vertus, didžiulė distancija: jis - akademikas, korifėjus, patriarchas, o mes – ką tik baigę aukštuosius mokslus, pradedantieji, dar nespėję ar negebėję ko nors svarbesnio nuveikti. Kita vertus - dėmesingumas kiekvienam, jautrumas, pagarba. Ir svarbiausia - darbas, nauji rezultatai, naujos mintys. Jei gavai naujų įdomių rezultatų, tai pas jį galėjai užeiti bet kada ir bet kur, galėjai bet kuriuo metu skambinti jam į namus, pasakoti, prašyti susitikti. Akad. Z.R. Rudzikas, AAJ, p. 15.

Prof. A. Jucys su savo mokiniais fizikais teoretikais (1962 m.). Iš dešinės: A. Jucys, J. Vizbaraitė, A. Savukynas, J. Čiplys.
V. Bražo nuotrauka.

Prof. A. Jucys aptaria su jaunesniąja moksline bendradarbe S. Žvironaite jos disertacijos planą (1962 m.).

A. Jucys su aspirantu R. Karazija aptaria jo disertaciją (1967 m.).
K. Liubšio nuotrauka.

Prof. A. Jucys teoretikų seminare (1968 m.).

Tariasi teoretikai (1972 m.). Iš kairės: A. Savukynas, V. Vanagas, K. Ušpalis ir A. Jucys.

Teoretikai prie A. Jucio sodybos 1979 m.