Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Filmuota medžiaga

E-kinas:
http://www.e-kinas.lt/objektas/kinas/0230-16/fiziku-pasitarimas

Siužetas buvo demonstruotas 1962 m. Vilniaus televizijos žinių laidoje. Nuo 1957 m. balandžio mėnesio prasidėjo Vilniaus televizijos (tuomečio Radijo ir televizijos komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos) reguliarios transliacijos. Žinių laidose demonstruotus begarsius kino siužetus įgarsindavo diktorius, už kadro skaitydamas redaktoriaus parengtus tekstus, kurie saugomi archyve. Sąjunginis pasitarimas atomų ir molekulių elektroninių sluoksnių kvantinės teorijos klausimais Lietuvos TSR mokslų akademijos (MA) posėdžių salėje. Pranešimus skaito: fizikos-matematikos mokslų daktaras, LTSR MA akademikas, profesorius Adolfas Jucys, maskvietis Kiržinicas, Vengrijos Liaudies Respublikos Debreceno universiteto profesorius Renė Gašparas. Pasitarime dalyvauja: fizikos mokslų daktaras Jaroslavas Kouteckis iš Čekijos, fizikos mokslų daktaras Kolosas iš Lenkijos, mokslininkai iš Tarybų Sąjungos bei kiti.

http://www.e-kinas.lt/objektas/kinas/1326/profesorius-adolfas-jucys

Fizikos-matematikos mokslų daktaras, LTSR nusipelnęs mokslo veikėjas, akademikas, Vilniaus valstybinio universiteto profesorius Adolfas Jucys savo namuose su šeima (žmona Sofija, sūnūs Algimantas ir Gediminas, Algimanto žmona Vida ir anūkė Dalia) ruošiasi švęsti Naujuosius Metus. A. Jucio žmona dengia šventinį stalą. (1961 m.).

http://www.e-kinas.lt/objektas/kinas/0439/tarybu-lietuva-nr-27

LTSR mokslininkų susirinkimas atominės energijos panaudojimo klausimais. Kalba akademikas Juozas Žiugžda, fizikos-matematikos mokslų daktaras, akademikas Jucys, akademikas Purėnas, chemijos mokslų kandidatė Ona Galdikienė. 1957 m.

Iš šeimos archyvo:

https://www.youtube.com/watch?v=QP2BJR9MwiY

Adolfas Jucys  gimtinėje 1964 m.
Akademikas lankosi tėviškėje Klausgalvų Medsėdžiuose, gimtojoje sodyboje, kur gyvena brolio Juozapo šeima. Ten iš senų laikų išlikę tik klėtis ir šulinys, dabar stovi prieš Antrąjį pasaulinį karą brolio Juozapo pastatytas namas. Kitame epizode A. Jucys  prie savo tėvo Prano kapo Salantų (Gargždelės) kapinėse; (motina yra palaidota Grūšlaukėje).

https://www.youtube.com/watch?v=y2o2y6vMVrE

Adolfas Jucys su kolegomis, 1964 m.

https://www.youtube.com/watch?v=GQ2Q2qconsA

Adolfo Jucio 60 m. jubiliejus, 1964 m.