Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Šeima, artimieji, draugai ir laisvalaikis (1945-1974)

Prof. S. Jankauskas, doc. A. Jucys su sūnumi Gediminu ir prof. Z. Žemaitis Palangoje.

Poilsis su sūnumis.

Mečislovo Bulako 1948 metų piešinys. Namas Pilies g. 22, kur gyveno A. Jucys su šeima (1945-1952).

Namas Pilies g. 22, kur gyveno A. Jucys su šeima (1945-1952) antrame aukšte. M. Fligelio nuotrauka 1955 m.

Adolfo Jucio sūnūs Gediminas ir Algimantas-Adolfas (1948 m.).

Sūnus Gediminas Palangoje prie Tiškevičių rūmų 1950 m.

Iškyla su draugais (apie 1951 m.). Iš kairės: A. Kaveckienė, S. Jucienė, A. Jucys, G. Jucys, M. Kaveckytė, P. Galaunė, V. Kaveckis.

Visa Jucių šeima (apie 1952 m.).

Su žmona Sofija ir sūnumis Algimantu ir Gediminu ant Birutės kalno (apie 1952).

Su žmona Sofija ir sūnumis Algimantu bei Gediminu paplūdimyje Palangoje (apie 1952 m. ).

Žalieji ežerai, Adolfas Jucys su sūnumis Gediminu ir Algimantu (1952 rugsėjo 21 d. H. Horodničiaus nuotrauka).

Adolfas Jucys su žmona Sofija ir sūnumis Algimantu bei Gediminu ant siauruko tilto Žvėryne, Vilniuje (apie 1952 m.).

Žemaitijoje su teta O. Valužiene ir seserimi S. Daukantiene (apie 1954 m.).

Šventinėje demonstracijoje su zoologu J. Maniuku (apie 1954 m.).

Poilsis gamtoje.

Palangoje apie 1955 m.

Pačios svarbiausios mokslinio darbo mintys man yra kilusios beatostogaujant. Žinoma, tada reikia vienumos, susikaupimo, tylos. Mėgstu Palangą pavasarį ir rudenį. Vasarą Palangoj tikras jomarkas, kur ten žmogus susikaupsi... AAJ, p. 246.

Adolfas Jucys su sūnumi Gediminu ir Aldona Kaveckiene (apie 1955 m.).

A. Jucys žmonos brolio Adolfo Nezabitauskio vestuvėse (Kaune, A. ir P. Galaunių bute). Stovi iš kairės: Adolfas Jucys su sūnumi Gediminu, Adolfas Nezabitaukis, Sofija Jucienė, Paulius Galaunė, Jadvyga Nezabitauskienė. Sėdi viduryje Adelė Galaunienė (apie 1958 m.).

A.Jucys 1960 m.
G. Jucio nuotrauka

Aš nemėgstu poilsio-dykinėjimo. Tiesa, kai jau labai galva išvargusi, einu meškerioti. Praėjusią vasarą pagavau dvi lydekas, užpernai vieną... AAJ, p. 246.

Sūnus Gediminas 1960 m.

1969 m. Palangoje.

Brolio dukters Reginos vestuvėse Klausgalvų Medsėdžiuose (1973 m.).

Su žmona Sofija brolio dukters Reginos vestuvėse.