Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Šeima, artimieji, draugai ir mokslinės veiklos pradžia (1933-1944)

Ryšių bataliono eilinis (1933 m.).

Adolfas Jucys (stovi ketvirtas iš dešinės) brolio Juozapo vestuvėse (1934 m.).

Jaunavedžiai – Adolfas Jucys ir Sofija Nezabitauskaitė-Jucienė (1934 m. rugsėjo 6 d.).

Su žmonos šeima. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: žmonos sesuo Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė (viena iš Kauno operos kūrėjų, solistė), žmonos mama Karolina Nezabitauskienė, Sofija Jucienė ir Adolfas Jucys; antroje eilėje iš kairės: Paulius Galaunė (meno istorikas, grafikas, muziejininkas, kultūros veikėjas), vaikai: Dievainis Galaunė ir Dalia Galaunytė, žmonos broliai Adolfas (žurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas, muziejininkas) ir Liudvikas (teisininkas, etnografas, žurnalistas) Nezabitauskiai.

Tėviškėje prie gimtojo namo. Iš kairės: A. Jucys, brolienės brolis Grigalauskas, brolienė Petronėlė ir brolis Juozapas (1935 m.).

Laimingas tėvas su sūneliu Algiu.

Jucių ir Kaveckių šeimos su savo pirmagimiais. Iš kairės: Adolfas ir Sofija Juciai, Aldona ir Vaclovas Kaveckiai.

„Mieliems Tetai ir dėdei Galaunėms Didysis padaras Algis 1938 06 15“.

Telšiuose su sūnumi Algiu (1942 m.).

Profesorius Antanas Puodžiukynas, paraginęs A. Jucį užsiimti teorine fizika.

Akad. V. Fokas.

Kodėl aš tapau fiziku teoretiku – gerai žinau. 1931 m., dar besimokydamas Kauno universitete, paskutiniame kurse, perskaičiau vėliau labai išgarsėjusį V. Foko (V. Fokas) straipsnį iš kvantinės atomo teorijos. Mane sužavėjo tas mokslinis darbas. Sužavėjo mokslinės minties drąsa skverbiantis į atomo paslaptis. ... pirmoji pažintis su Vladimiru Foku buvo neakivaizdinė. Vėliau jis tapo mano mokytoju ir bičiuliu.
1949–1951 m., jo konsultuojamas Leningrade, parašiau daktaro disertaciją. Profesorius, akademikas V. Fokas dabar pasaulio garsenybė.
AAJ, p. 245.

Prof. D. Hartree.

1938–1940 m. prof. A. Jucys bendradarbiavo su Douglasu Hartree'u. 1938 m. vasarą A.Jucys nuvyko konsultuotis į Mančesterį pas žymų atomo teorijos specialistą prof. D. Hartree. Šis mielai konsultavo lietuvį mokslininką ir pasiūlė jam teoriškai panagrinėti svarbaus elemento – anglies – atomo ir jonų kvantines savybes. Tai tapo A. Jucio daktaro disertacijos tema.

 

 

Atvirlaiškis, A. Jucio atsiųstas P. Brazdžiūnui iš Mančesterio (miesto vaizdas ir laiškas).