Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Ištakos, mokslo metai

Esu gimęs Klausgalvų Medsėdžiuose, ketverto kilometrų atstumu nuo Klausgalvų sodos (kaimo). Medsėdžiai – tai kaimas, įsikūręs miške. Kalbamieji Medsėdžiai yra įsikūrę Klausgalvų kaimui priklausiusiame miške, todėl ir vadinami Klausgalvų Medsėdžiais…

Niekas nelepino, nes buvau keturioliktasis motinos vaikas. AAJ, p. 66-67.

A. Jucio šeima.
Pirmoje eilėje iš kairės sėdi sesuo Barbora (rėmė A. Jucį, besimokantį Plungėje), mama ir sesuo Stefanija; antroje eilėje stovi Barboros vyras Mykolas Repšas, brolis Juozapas, ir ketvirtas - Adolfas (apie 1919 m.).

Motina Barbora Jonkaitė-Jucienė.

Adolfas Jucys Klausgalvų Medsėdžių kaime.
(1919 m.).

Adolfo Jucio brolis Pranas.

Adolfo Jucio sesuo Stefanija Daukantienė ir brolis Bonifacas.

Adolfo Jucio brolis Bonifacas su draugu.

Užrašyta: Mano Draugas Teda Budris iš Imbarės / Prašau padouti mano seserei Stapune Daugantiene.

Aštuoneriais metais vyresnis už Adolfą jo brolis Bonifacas turėjo neabejotinų gabumų matematikai. Susikūręs savo skaičiavimo sistemą, jis mintinai atlikdavo veiksmus su gana dideliais skaičiais. Deja, mokslų Bonifacui eiti neteko – jam, kaip vienam iš vyriausiųjų vaikų, kliuvo visi sunkieji darbai. ŽTM, p. 11.

Kaimynas Pranas Pocius, kurio paragintas A. Jucys po Pirmojo pasaulinio karo grįžo prie mokslų.

Adolfas Jucys jau pirmaisiais mokslo metais savo gabumais išsiskyrė iš bendraamžių. Mus visus stebino jo greita orientacija matematikoje. Uždavinius jis spręsdavo mintinai. Vyresnėse klasėse rašomajam darbui buvo skirtos dvi valandos. Adolfas užduotis atlikdavo per pusvalandį ir be jokio juodraščio – tiesiai į švaraštį. Pasakys, būdavo, mums atsakymą, o pats pasiima knygą ir išeina į parką paskaityti... Baigiant gimnaziją, Adolfas kai kuriems mokytojams net „baimės“ įvarydavo.
J. Laurinkus [klasės draugas]. Plungėje mes mokėmės. Kibirkštis.
1974 03 02

Prie Plungės „Saulės“ gimnazijos (Oginskių rūmai) VIII klasės mokiniai su klasės vadovu mokyt. B. Jacevičiumi. A. Jucys – trečioje eilėje trečias iš dešinės (1927 m.).

Gimnazistas Adolfas Jucys.