Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Atminimas

Memorialinis kambarys

Šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininko, vieno iš atomo teorijos kūrėjų profesoriaus Adolfo Jucio memorialinis kambarys yra VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute...

Momkauskaitė, Alina. Profesoriaus Adolfo Jucio memorialinis kambarys. Lietuvos mokslo istorikų sąvadas. Vilnius, 2010. P. 67-72.
Visas tekstas

Ekspozicijos stendai, skirti A. Jucio gyvenimui bei mokslinei veiklai ir jo įkurto instituto istorijai (2009 m.).
A. Momkauskaitės nuotrauka
.

A. Jucio darbo stalas: rašomoji mašinėlė „Mercedes“, aritmometras „Hamann“, cilindrinė logaritminė liniuotė ir gintaru inkrustuotas rašymo priemonių komplektas (2009 m.).
A. Momkauskaitės nuotrauka.

A. Jucio bibliotekos knygos. Kairėje viršuje – profesoriaus bareljefas
(2009 m.).
A. Momkauskaitės nuotrauka.

A. Jucio sūnus Gediminas ir D.R. Hartree sūnus Richardas (2007 m.).
Plačiau apie šį susitikimą: Bernotas, Andrius. Sujungta nutrūkusi grandis. Fizikų žinios. 2007, Nr. 33, p. 16-17.
A. Momkauskaitės nuotrauka.

Akademiniai skaitymai

Pagerbiant jo atminimą nuo 1975 metų kasmet yra rengiami A. Jucio moksliniai skaitymai, skirti jo darbų plėtotei, teorinės fizikos aktualijoms bei prisiminimams apie profesorių ir jo veiklą. Savukynas, Algimantas. Adolfo Jucio moksliniai skaitymai. Fizikų žinios, 1998, Nr. 15, p. 26-27.

Skaitymų sąrašas
 

Akademiniai skaitymai (apie 1980 m.).

Akademiniai skaitymai 1983 m.

Svečias iš Baltarusijos akad. M.A. Eljaševič 1982 m.

Akademiniai skaitymai 2010 m. Teorinės fizikos ir astronomijos institute.
V. Valuckienės nuotrauka.

Akademiniai skaitymai 2013 m. LMA Mažojoje salėje.
V. Valuckienės nuotrauka.

Prof. E. Norvaišas ruošiasi pranešimui (2013 m.).
V. Valuckienės nuotrauka.

A. Jucio premija

Premija įsteigta 1993 m. už vertingiausius teorinės fizikos pasiekimus, renkant laureatus kas ketverius metus. Daugiau >>>

Lietuvos mokslų akademijos Adolfo Jucio premijos laureatai 2004 m.
V. Valuckienės nuotrauka.
(sąrašas )

A. Jucio medalis

Medalis, sukurtas akademiko A. Jucio 100-ųjų gimimo metinių proga.  Autorius A. Žukauskas.

Memorialinė lenta ant namo Karių Kapų g. 7

1982 m. rugsėjį Vilniuje, ant namo Karių Kapų g. 7, akademiko A. Jucio atminimui buvo atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas mokslininko bareljefas ir įrašas lietuvių ir rusų kalbomis: „Šiame name 1960–1974 m. gyveno teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje, profesorius, akademikas Adolfas Jucys“.

Memorialinės lentos ant namo, kuriame 1960-1974 m. gyveno A. Jucys, atidengimas.

Kalba MA prezidentas J. Matulis,  kairėje – prof. A. Bolotinas, pirmoje eilėje dešinėje – akad. J. Kubilius.

Darbo kambarys jau be šeimininko (apie 1978 m.).

Jucių svetainė (apie 1978 m.).

Mokykla Plungėje

1996 m. Plungės I vidurinė mokykla pavadinta Adolfo Jucio vardu. Nuo 2001 m. - Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla. Mokyklos Švietimo muziejuje yra ekspozicija skirta akademikui. A. Jucys
1923–1927 m. mokėsi Plungės „Saulės“ realinėje gimnazijoje.  http://www.adolfojucio.plunge.lm.lt/index.php/mokykla/mokyklos-istorija

 

A. Jucio vardo gatvės

Vilniuje (Panerių seniūnija) yra Adolfo Jucio vardu pavadinta gatvė. A. Jucio gatvė yra ir Plungėje, o visas naujas rajonas vadinamas „Jucyne“. Šimtmečio proga viena iš Kretingos gatvių pavadinta A. Jucio vardu.
A. Jucio gimtosiose vietose – Klausgalvuose ir Salantuose – irgi yra jo vardu pavadintos gatvės.
 

Antkapis

Akademikas A. Jucys mirė 1974 m. vasario 4 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse. Antkapinis paminklas sukurtas 1976 m. (skulpt. A. Žukauskas). Antkapį sudaro žemių sampilas, gulsčia pilko granito plokštė kapo pietrytiniame kampe ir paminklas – pilko granito plokštė su iškaltu A. Jucio bareljefiniu portretu ir įrašu: „Akademikas Adolfas Jucys, 1904–1974“ .
Vilnijos vartų Personalijos
 

A. Jucio kapas Antakalnio kapinėse.

A. Jucio kapas Antakalnio kapinėse (2004 m.).

Prie kapo mokiniai iš kairės: P. Bogdanovičius, R. Karazija ir V. Tutlys
(2006 m.).

Šimtmečio minėjimas

Praėjus trisdešimčiai metų po akademiko mirties gausiais renginiais buvo paminėtas A. Jucio šimtmetis.
Norvaišas, Egidijus. Adolfui Juciui – 100. Fizikų žinios, 2004, Nr. 27, p. 2.
Visas tekstas

2004 m. mokslininko 100-ųjų gimimo metinių proga „Lietuvos mokslo“ serijoje išleista knyga „Akademikas Adolfas Jucys“. Leidinyje išsamiai rašoma apie akademiko gyvenimą ir mokslinę veiklą, pateikiami paties mokslininko ir jo amžininkų prisiminimai, interviu su A. Juciu, laiškai, straipsniai kraštotyros ir kalbotyros klausimais. Knygoje yra didelės apimties „Adolfo Jucio bibliografija“ su asmenvardžių rodykle.
Vilnijos vartų Personalijos
 

Akademikas Adolfas Jucys / [sudarytojas Romualdas Karazija]. Vilnius : Lietuvos mokslas, 2004. [ISBN 9986795273]
http://aleph.library.lt/F?func=direct&local_base=mab01&doc_number=000161455

Jubiliejiniai  renginiai Mokslų akademijoje, LMA Vrublevskių bibliotekoje, Plungėje, Kretingoje

A.Jucio gimimo šimtmečio minėjimas Mokslų akademijos aktų salėje (2004 m. rugsėjo 14 d.).
V. Valuckienės nuotrauka.

Parodos LMA Vrublevskių bibliotekos vestibiulyje, skirtos A.Jucio gimimo šimtmečiui, atidarymas (2004 m.  rugsėjo 14 d.).
V. Valuckienės nuotrauka.

Konferencijoje, skirtoje akademiko A. Jucio gimimo šimtmečiui. Plungė, Žemaičių dailės muziejus (2004 m. rugsėjo 3 d.).

Minėjime Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje.
(2004 m. rugsėjo 17 d.).

Stogatstulpio atidengimas

Profesoriaus tėviškė Klausgalvų Medsėdžiai yra ties Plungės ir Kretingos rajonų riba, todėl abu rajonai laiko jį savo kraštiečiu. Klausgalvų kaime, kryžkelėje prie kelio į A. Jucio gimtinę Kretingos savivaldybė pastatė ąžuolinį tautodailininko A. Klovos išdrožtą stogastulpį, skirtą A. Jucio šimtmečiui paminėti. Stogastulpio viršūnėje tradicinis kryžius - saulutė, į kurią įkomponuotas atomas su skriejančiais elektronais.
 

2004 m. rugsėjo 17 d. stogastulpio atidengimas.
 

Danutės Mukienės nuotraukos.

Kryžius tėviškėje
 

Kryžius, pastatytas A. Jucio gimtinėje Klausgalvų Medsėdžiuose jo gimimo šimtmečiui pažymėti. Stovi Adolfo Jucio proanūkė Augustė Jucytė ir brolio Juozapo duktė Petrutė (2004 rugsėjo 3 d.).

A. Jucio gimtinė.

Nuo seno Jucių ūkis garsėjo visoje apylinkėje: dideli, stiprūs pastatai, jaujos, tvartai, pirtis, į kurią maudytis ateidavo kaimo žmonės. <...> Iki šių dienų Klausgalvų Medsėdžių k. išlikęs A. Jucio gimtosios vietos namas, datuojamas XX a. pirma puse, yra vertinamas, kaip Kretingos r. kultūros paveldo objektas. Kol kas sodyboje jokios A. Juciui skirtos ekspozicijos nėra, tačiau vienas žymiausių Lietuvos mokslininkų ir mokslo organizatorių nusipelno, kad ateityje čia būtų įkurtas jo ar net Žemaitijos mokslo muziejus.
Buikienė, Lina. Adolfo Jucio gimtinės sodyba. Kretingos krašto enciklopedija

Pašto ženklas
 

 2004 m. serijoje „Žymūs žmonės“ išleistas A. Juciui skirtas pašto ženklas. (dailininkė Aušrelė Ratkevičienė).