Titulinis

Biografija

Nuotraukose

Filmuota medžiaga

Veikla

Prisiminimai apie A. Jucį

Laiškai

Žalias teorijos medis

Atminimas

Šaltiniai

Apie parodą

 

 

Šaltiniai

 1. Adolfas Jucys = Адольфас Юцис: literatūros rodyklė. Vilnius, 1981. 156 p.

 2. Adolfas Jucys. Vilnijos vartai. Iš: Vilniaus apskrities kraštotyra [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=270>.

 3. Akademikas Adolfas Jucys. Vilnius: Lietuvos mokslas, 2004. 400 p.

 4. Buikienė, Lina. Adolfo Jucio gimtinės sodyba. Iš: Kretingos krašto enciklopedija [interaktyvus] 2010, lapkr. 22 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.kretingosenciklopedija.lt/lt/straipsniai/
  kultura/kulturos_paveldas/istorinis_paveldas/gimtines_sodybos/adolfo_jucio_gimtines_sodyba/
  >.

 5. Fotogalerija – 09-13 Adolfo Jucio akademiniai skaitymai [LMA Mažoji konferencijų salė, V. Valuckienės nuotraukos]. Iš: Lietuvos mokslų akademija [interaktyvus]. 2012, rugs. 13 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://lma.lt/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=252:09-13-adolfo-jucio-akademiniai-skaitymai&Itemid=79&lang=lt>.

 6. Fotogalerija – 09-14 Adolfo Jucio akademiniai skaitymai [LMA VU TFAI]. Iš: Lietuvos mokslų akademija [interaktyvus]. 2010, rugs. 4 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://lma.lt/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12%3A09-14-adolfo-jucio-akademiniai-skaitymai&Itemid=79&lang=lt>.

 7. Fotogalerija – 09-16 Adolfo Jucio akademiniai skaitymai [LMA Mažoji konferencijų salė, V. Valuckienės nuotraukos]. Iš: Lietuvos mokslų akademija [interaktyvus]. 2013, rugs. 16 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://lma.lt/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=346%3A09-16-adolfo-jucio-akademiniai-skaitymai&Itemid=79&lang=lt>.

 8. Jucys, Gediminas. Adolfo Jucio fotoalbumas [interaktyvus]. 2004 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www2.lrs.lt/kt_inst/pamink/ajucio/>.

 9. Karazija, Romualdas. Daugiaelektronių atomų teorijos kūrėjas. Iš: Teorinės fizikos ir astronomijos institutas [interaktyvus]. [Žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.tfai.vu.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=ajucys>.

 10. Karazija, Romualdas. Žalias teorijos medis : akad. A. Jucys: gyvenimas ir mokslinė veikla. Vilnius, 2003. 175 p.

 11. Makariūnas, Kęstutis. Fizikos institutų pirmtako sukaktis. [Autoriaus papildytas tekstas]. Iš: Fizikų žinios [interaktyvus]. 2006, Nr. 31, p. 1–3 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.browse&page=priesist_makar>.

 12. Makariūnienė, Eglė. Profesoriaus Adolfo Jucio akademiniai skaitymai. Iš: Fizikų žinios [interaktyvus]. 2003, Nr. 25, p. 27 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://mif.vu.lt/lfd/fiziku-zinios/fz25.pdf/view>.

 13. Mickevičius, Juozas. Tėvų ir protėvių žemė : rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose. D. 2. Vilnius, 2008.

 14. Momkauskaitė, Alina. Profesoriaus Adolfo Jucio memorialinis kambarys. Iš: Lietuvos mokslo istorikų sąvadas. T. 1: Astronomija, fizika. Vilnius, 2010, p. 67–72.

 15. Norvaišas, Egidijus. Adolfui Juciui – 100. Iš: Fizikų žinios [interaktyvus]. 2004, Nr. 27, p. 2 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://mif.vu.lt/lfd/fiziku-zinios/fz25.pdf/view>.

 16. Rudzikas, Zenonas Rokus. Adolfas Jucys – Lietuvos (Vilniaus) šiuolaikines teorinės˙fizikos mokslinės mokyklos pradininkas = Adolfas Jucys – The founder of the Lithuanian (Vilnius) scientific school of contemporary theoretical physics. Iš: Lithuanian Journal of Physics [interaktyvus]. Vol. 44, no. 2 (2004), p. 81–84 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.itpa.lt/~lfd/Lfz/442/00/Ljp44200.pdf>.

 17. Samogitia [interaktyvus]. Elektruonėnis žornals [numeris skirtas A. Jucio 105-osioms gimimo metinėms]. 2009, Nr. 10(42) [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://samogitia.mch.mii.lt/Samogitia_turinys/2009_10.htm>.

 18. Savukynas, Algimantas. Adolfo Jucio moksliniai skaitymai. Iš: Fizikų žinios [interaktyvus]. 1998, Nr. 15, p. 26–27 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://mif.vu.lt/lfd/fiziku-zinios/fz25.pdf/view>.

 19. Savukynas, Algimantas. Pavadinta Jucio vardu [1999 m. akademiniai skaitymai]. Iš: Fizikų žinios [interaktyvus]. 1999, Nr. 17, p. 20 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://mif.vu.lt/lfd/fiziku-zinios/fz25.pdf/view>.

 20. Stabinis, Algirdas Petras. Adolfo Jucio akademiniai skaitymai. Iš: Lietuvos mokslų akademijos žinios [interaktyvus]. 2012, Nr. 4(62), p. 11 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Lietuvos_mokslu_akademijos_
  zinios.pdf
  >.

 21. Varpiotas, Kęstutis. Akademikas Adolfas Jucys – šiuolaikinės teorinės fizikos pradininkas. Iš: Respublikos nacionalinių vertybių rinkimai [interaktyvus]. 2012, birž. 28 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.respublikosvertybes.lt/lt/articles-item/id.293>.

 22. Voverienė, Ona. Teorinės fizikos pradininkas Lietuvoje: apie prof. Adolfą Jucį fiziką, teoretiką, akademiką. Iš: Voverienė, Ona. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. Vilnius, 2009, p. 219–225.

 23. Zemlickas, Gediminas. Būties formų pasaulio kūrėjas: [apie menininką Antaną Žukauską; minima, kad antkapinį paminklą A. Juciui sukūrė skulptorius Antanas Žukauskas, pateikiama paminklo nuotr.]. Iš: Mokslo Lietuva [interaktyvus]. 2003 kovo 6–19, p. 12–13 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/numeriu-archyvas/2003/mokslolietuvanr42003.pdf>.

 24. Zemlickas, Gediminas. Ir nederlingoje žemėje gali išaugti mokslo ąžuolas. Iš: Mokslo Lietuva [interaktyvus]. 2004 spal. 7–20, p. 1, 10–11 [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/numeriu-archyvas/2004/mokslolietuvanr172004.pdf>.

 25. Žukauskas, Kostas. Kompiuterizacijos aušra Lietuvos mokslų akademijoje. Iš: Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos institutas [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.mii.lt/index.php?siteaction=pages.print&page=istorija_zukauskas>.