Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

  Parodos pirmieji stendai

Mokslotyros raida Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje XXI a. pradžioje / Ona Voverienė // Lietuvos aidas, 2007 rugs. 17 (Nr. 212), p. 67.

Užsisakyti

Atsisiųsti (pdf)

Mokslotyros raida Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1990–2000 m. / Ona Voverienė // Lietuvos aidas, 2007 rugpj. 29 (Nr. 196), p. 9.

Užsisakyti

Atsisiųsti (pdf)

Mokslotyra ir mokslo istorija / Ona Voverienė // Mokslo ir technikos raida. – 2009, T. 1 (Nr. 1), p. 39–44.

Užsisakyti

Atsisiųsti (pdf)

Mokslotyrinės minties raida Lietuvoje 1969–1989 metais / O. Voverienė, I. Dagytė ; Lietuvos informacijos institutas. Vilniaus universitetas. – Vilnius, 1990. – 35, [1] p. – Bibliogr. išnašose.

 Užsisakyti

 Lietuvos mokslo politika Europos kontekste / [Daujotis V., Radžvilas V., Sližys R.P., Stumbrys E.]. – Vilnius : Justitia, 2002. – 247 p. : lent., schem., diagr. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 9986-567-82-3.

Užsisakyti

 Lietuvos mokslo ir technologijų baltoji knyga. – Vilnius : Justitia, 2001. – 191 p. : lent., diagr. – Bibliogr.: p. 148-162. – ISBN 9986-567-57-2.

Užsisakyti

 Lietuvos mokslų akademija, 1941–1990 : [monografija] / Algimantas Liekis. – Vilnius : Lietuvos mokslas, 2001. – 873 p. : iliustr., portr. – Bibliogr. skyrių gale ir išnašose. – Pavardžių r-klė: p. 856-871. – (Lietuvos mokslas = Science and arts of Lithuania / Lietuvos mokslų akademija, ISSN 1392-4044 ; kn. 31). – ISBN 9986-795-10-9.

Užsisakyti

 Lietuvos mokslų akademija, 1941–2001 / [sudarytojas V. Puronas ; redakcinė kolegija: A. Šileika (vyr. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : [Lietuvos mokslų akad.], 2001. – 240, [1] p. : iliustr., portr. – ISBN 9955-9371-0-6.

Užsisakyti

 


Stendai


Atsisiųsti maketą (pdf)


Atsisiųsti maketą (pdf)

 

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius