Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 
Personalinės bibliografijos rodyklės

1.                       Juozas Matulis : literatūros rodyklė / Audronė Steponaitienė ; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), B. Railienė. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1999. – 204 p., [1] portr. lap. – Pavardžių r-klė: p. 184–196. – ISBN 9986-498-19-8.

Užsisakyti

2.                       Algirdas Žukauskas = Альгирдас Жукаускас : literatūros rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Lietuvos energetikos institutas ; [redakcinė kolegija : J. Marcinkevičius (pirmininkas) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : Lietuvos energetikos institutas, 1993. – 129 p. : portr. – Asmenvardžių r-klė : p. 125–128.

Užsisakyti

3.                       Ona Voverienė : bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [rodyklę parengė: Giedrė Miknienė, Džiuljeta Malinauskaitė]. – Vilnius : [Lietuvos mokslų akademijos biblioteka], 2008. – 368 p. : portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 345–368. – ISBN 978-9986-498-41-4.

Užsisakyti

4.                  Profesorius Kazys Daukšas / Zenonas Mačionis. – Vilnius : Pradai, 2000. – 656, [1] p. : portr., iliustr. – Bibliogr., p. 621–629 (190 pavad.), ir išnašose. – Asmenvardžių r-klė: p. 631–654. – ISBN 9986-943-55-8.

Užsisakyti

5.                  Alfonsas Algimantas Mitrikas : [sociologas] : bibliografijos rodyklė / Socialinių tyrimų institutas. –Vilnius : STI, 2002. – 58, [1] p. : iliustr. – ISBN 9955-531-03-7.

Užsisakyti

6.                  Juras Požela : [fizikas] : literatūros rodyklė, 1984–2000 / Puslaidininkių fizikos institutas ; [sudarė Vida Jucienė]. – Vilnius : PFI, 2000. – 63, [1] p. : portr. – Asmenvardžių r-klė: p. 59– 63. – ISSN 1392-092.

Užsisakyti


Stendas

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius