Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

Mokslotyros instituto leidiniai

1.                       Zoologijos istorijos bruožai / Stasys Biziulevičius. – Vilnius, 1999. – 1117 p. : iliustr. ( Lietuvos mokslas = Science and arts of Lithuania / Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ISSN 1392-4044 ; kn. 20 ).

Užsisakyti

2.                       Profesorius Vytas Tamošiūnas : [gyvenimas, darbai, pamąstymai, bibliografija / sudarytojas Algimantas Liekis ; redakcijos taryba: Ramutis Bansevičius … [et al.] ; bibliografija Birutės Railienės]. – Vilnius : Person. įm. "Lietuvos mokslas" red., 2002 (Vilnius : Spauda). – 355 p. : iliustr., faks. – (Lietuvos mokslas). – Virš. antr.: Profesorius Vytas Antanas Tamošiūnas. – Dalis teksto angl. – Bibliogr.: p. 302-352 (452 pavad.). – ISBN 9986-795-15-2 (klaidingas).

Užsisakyti
 

3.                       Profesorius Kazys Ėringis / [sudarytojai Elena Moncevičiūtė-Eringienė ir Algimantas Liekis]. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2007 (Vilnius : Spauda). – 602 p. : iliustr., faks., portr. – (Lietuvos mokslas). – Santr. angl. – Turinyje aut.: Dalia Avižienė, Aloyzas Ramunis Budriūnas, Teodoras Bumblauskis, Vaiva Eringytė, Elena Eringytė-Grikienienė, Gintarė Grikienytė, Rūta Grikienytė, Povilas Katilius, Kazimieras Kuzminskas, Jonas Milius, Evaldas Vylius Navys, Algimantas Mečislovas Olšauskas, Romas Pakalnis, Irena Pilypienė, Juozas Ramoškis, Jūratė Sendžikaitė, Vytautas Skuodis, Algirdas Statkevičius. – Bibliogr. sk. gale. – Pavardžių r-klė: p. 595-600. – ISBN 978-9986-795-48-3. – ISBN 9986-795-48-3 (klaidingas).

Užsisakyti

Turinys

4.                       Teisė ir teisingumas Lietuvoje : [monografija] / Algimantas Liekis. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008- ??? . – d. : iliustr., faks., portr., žml. – (Lietuvos mokslas). – ISBN 978-9986-795-57-5.

Užsisakyti

5.                       Profesorė Vyda Kęsgailaitė-Ragulskienė (1931-2009). – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2009 (Kaunas : Aušra). – 567 p. : iliustr. – (Lietuvos mokslas). – Santr. angl. – V. Ragulskienės publikacijos: p. 521-536. – Pavardžių r-klė: p. 555-564. – ISBN 978-9986-795-62-9.

Užsisakyti

Turinys
 

6.                       Lietuvos energetikos institutas, 50 / Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos energetikos institutas ; [redakcinė taryba: Algimantas Liekis (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2006 (Vilnius : Spauda). – 518, [2] p. : iliustr., portr., žml. – (Lietuvos mokslas). – Santr. angl. – Turinyje aut.: Rimgaudas Abraitis, Kazys Kęstutis Almenas, Juozas Augutis, Kristina Brinkienė, Algis Džiugys, Brunonas Gailiušis, Arvydas Galinis, Gražina Griniūtė, Jonas Jablonskis, Antanas Juška, Algirdas Kaliatka, Vladislovas Katinas, Vaclovas Kveselis, Audronis Jonas Kviklys, Rimantas Levinskas, Darius Milčius, Vaclovas Miškinis, Antanas Nemura, Antanas Pedišius, Eugenijus Perednis, Povilas Poškas, Sigitas Rimkevičius, Juozas Savickas, Anupras Šlančiauskas, Dalia Štreimikienė, Matas Tamonis, Aldona Tomkevičienė, Eugenijus Ušpuras, Pranas Valatkevičius, Vitas Valinčius, Jurgis Vilemas, Stanislovas Vrubliauskas, Vytautas Žiugžda. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 9986-795-46-X.

Užsisakyti
 

7.                       Akademikas Kazimieras Ragulskis ir jo mokslo mokykla / Lietuvos mokslų akademija, Kauno technologijos universitetas ; [sudarė Algimantas Bubulis ir Algimantas Liekis]. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2006. – 726 p. : iliustr., faks., portr. – (Lietuvos mokslas). – Akademiko Kazimiero Ragulskio bibliografija: p. 447-712. – Pavardžių r-klė: p. 713–725. – Kn. taip pat: Unikalus mokslininkas - akad. Kazimieras Ragulskis / Zenonas Rokus Rudzikas, p. 5. – ISBN 9986-795-45-1.

Užsisakyti

Turinys
 

8.                       Lietuvių tautos prisikėlimas : šviesuoliai inteligentai lietuvių tautos istorijoje (iki 1920 m.) : monografija / Algimantas Liekis. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2007 (Vilnius : Spauda). – 992 p. : iliustr., faks., žml. – (Lietuvos mokslas). – Knyga skiriama Lietuvos Valstybės Tarybos 90-mečiui. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose. – Pavardžių r-klė: p. 967–982. – ISBN 978-9986-795-47-6. – ISBN 9986-795-42-17 (klaidingas).

Užsisakyti
 

9.                       Motiejus Gustaitis – kunigas, poetas, mokytojas : gyvenimas ir kūryba / sudarytojas Algimantas Liekis. – Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008 (Kaunas : Aušra). – 404 p. : iliustr., faks., portr. – (Lietuvių tauta). – Turinyje aut.: Motiejus Gustaitis, Algimantas Liekis, Vincas Mykolaitis-Putinas. – Bibliogr. išnašose. – ISBN 978-9986-795-55-1.

Užsisakyti
 


Stendas

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius