Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

 Personalinės bibliografijos rodyklės

1.                       Edmundas Kazimieras Zavadskas : bibliografinė rodyklė (2004 m. – 2009 m. kovo mėn. publikacijos) / Vilniaus Gedimino technikos universitetas; [sudarytojos Lina Bartkienė, Ona Juršaitė]. – Vilnius : Mijalba, 2009. – 116, [2] p. : portr. – (Habilituoti daktarai). – Pavardžių r-klė: p. 108–116. – ISBN 978-9955-28-443-7.

Užsisakyti

2.                       Juozas Algimantas Krikštopaitis : bibliografijos rodyklė: humanitariniai ir socialiniai mokslai, gamtos mokslai (technologija, fizinė chemija ir kiti), esė, publicistika, populiarioji literatūra (1957–2006) / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [sudarė Angelė Putelienė, Laima Zinkutė]. – Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. – 109 p. : portr. – Dalis teksto gretut. liet., angl. – Kn. taip pat: Aukštumų paviliotas / Žibartas Jackūnas, p. 9–14. – ISBN 9986-638-64-X.

Užsisakyti
 

3.                       Algimantas Grigelis : trys gyvenimo briaunos : literatūros rodyklė / Geologijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ; [sudarė Birutė Railienė ; redakcinė kolegija: Valentinas Baltrūnas (pirm.) … [et al.]. – Vilnius : [GI], 2001. – 136, [1] p. : iliustr. – Turinyje taip pat: Man kelia nerimą tolstanti burė / Algimantas Grigelis, p. 5–6. Profesorius Algimantas Grigelis ir jo veikla geologijos mokslo baruose (liet., angl.) / Valentinas Kadūnas, p. 7–20. – ISBN 9986-615-26-7.

Užsisakyti

4.                       Algimantas Jakimavičius : [entomologas] : literatūros rodyklė, 1967–1999 / Ekologijos institutas, Lietuvos ekologų draugija ; [sudarė T. Arnastauskienė, G. Vaitonis, J. Špūraitė]. – Vilnius : LED, 1999. – 39 p. : portr. – Kn. taip pat: Algimantas Jakimavičius, p. 3–4. – Pavardžių r-klė: p. 38–39.

Užsisakyti

5.                       Povilas Algirdas Vaškelis : literatūros rodyklė / R. Jankauskienė, D. Kimtienė ; [redakcinė kolegija: L. Kanopkienė (ats. red.), J. Marcinkevičius (pirm.), Z. Valantiejienė] ; Chemijos institutas, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. – Vilnius : Chemijos institutas : Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, 1997. – 71 p. : portr. – Literatūra apie P.A. Vaškelį: p. 57–59. – Pavardžių r-klė: p. 60–66. – Kn. taip pat: Povilo Algirdo Vaškelio gyvenimo kelias ir mokslinė veikla / Mudis Šalkauskas. – ISBN 9986-702-05-4.

Užsisakyti

6.                       Jonas Kubilius : [matematikas] : bibliografijos rodyklė / Vilniaus universitetas. Biblioteka, Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra ; [sudarė Rima Gruzdytė, Jūratė Freigofaitė, Salomėja Peciulkienė ; įžangos žodį parašė Eugenijus Manstavičius]. – [Vilnius] : VU l-kla, 2001. – 275 p. : portr. – ISBN 9986-9204-7-7.

Užsisakyti

7.                       Paulius Slavėnas = Паулюс Славенас : literatūros rodyklė / I. Santackienė, A. Šiškienė ; Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka. – Vilnius : Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka, 1983 (Vilnius : M. Šumausko sp.). – 170, [2] p., [1] portr. lap. – Virš. aut. Nenurodytos. – Pavardžių r-klė: p. 169–[171].

Užsisakyti


Stendas

Kiti stendo eksponatai

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius