Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

 Konferencijos ir seminarai 

1.                       Fourth international conference on bibliometrics, informetrics and scientometrics : book of abstracts. – Part 1. – Berlin, 1993. – [190] p. : schem., diagr., lent.

LMAVB šio leidinio neturi

2.                       From system transformation to European integration : science and technology in Central and Eastern Europe at the beginning of the 21st century / Werner Meske (ed.). – Münster : LIT, 2004. – xiv, 478 p. : lent., diagr. – Bibliogr. sk. gale. – (Soziologie: Forschung und Wissenschaft). – ISBN 3-8258-7290-4.

Lithuania: the science system from 1989–2001 / Ina Dagytė . – Lent. – Bibliogr.: p. 183–184 (11 pavad.) // From system transformation to European integration : science and technology in Central and Eastern Europe at the beginning of the 21st century. – Münster : LIT, 2004. P. 165–184.

LMAVB šio leidinio neturi

 

3.                       EASST = European association for the study of science and technology : conference on science, technology and change: new theories, realities, institutions : [abstracts] : [August 28–31, 1994] / Ed. Janos Farkas. – Budapest : Akaprint, 1994. –379 p. : lent. – Autorių r-klė: p. 355–363. – ISBN 963–420–450–3. – I. Dagytės str.: p. 60–61. – J. Krikštopaičio str.: p. 163. – B. Railienės str.: p. 257. – O. Voverienės str.: p. 332.

Užsisakyti
 

4.                       Second conference on Baltic studies in Europe „Values and norms of society in change“ = Zweite Europaische Konferenz der Baltischen Studien „Werte und Normen in der Postsowjetischen Gesellschaft“ : 1997, August 20-23, Vilnius : abstracts / [Vilnius Univesity, Lithuanian Academy of Science]. – Vilnius : Vilnius University, 1997. – 197 p. : iliustr. : schem., lent. – Str. ir santr. angl., vok. – Autorių r-klė: p. 166–169.

Užsisakyti
 

5.                       Mokslotyrininkų mintys : konferencijos tezės, Vilnius, 1991 m. lapkričio 22-23 d. / Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslininkų draugija ; [sudarytojai: R. Jusionis ... [et al.]. – Vilnius : VU l-kla, 1994. – 117 p. : lent., schem. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-19-051-7.

Užsisakyti

6.                       Mokslotyrininkų mintys : konferencijos medžiaga, Vilnius, 1995 m. / [sudarytojai: A. Jakimavičius, N. Šaduikienė] ; Vilniaus universitetas, Ekologijos institutas, Lietuvos mokslotyrininkų draugija. – Vilnius : VU l-kla, 1998. – 167 p. : lent., schem. – Santr. angl. – Bibliogr. str. gale.

Užsisakyti

7.                       Mokslas atvirai visuomenei : strategija ir struktūra : tarptautinės konferencijos, vykusios Vilniuje 1994 m. balandžio 29-29 d., medžiaga / redakcinė kolegija: V. Būda (atsakingasis redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius : Atviros Lietuvos fondas, 1995. – 222 p. : diagr., schem., iliustr. – Tekstas liet., angl. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-447-04-6.

Užsisakyti

8.                   Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių vadybos kontekste [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas ; [sudarytojai: E. Janiūnienė, l. Markevičiūtė]. – Vilnius : [Vilniaus universiteto leidykla], 2009. – 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM) ; 12 cm + 2 įd. lap. – ISBN 978-9955-33-460-6.

Užsisakyti
Straipsnių santraukos
 

9.                   Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste : [VU KF 2008 m. lapkričio 28 d. vykusios mokslinės konferencijos „Mokslotyriniai tyrimai informacijos ir žinių kontekste“ aptarimas] / M. Stonkienė // Informacijos mokslai. – 2009, t. 48, p. 132–139.

Užsisakyti
Leidinys internete
Atsisiųsti straipsnį


Stendas

Kiti stendo eksponatai

 

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius