Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

  Monografijos

1.                       Patentų mokslas : paskaitų konspektas / P. Kasperavičius ; Kauno politechnikos institutas, Lengvosios pramonės fakultetas, Pramonės įmonių ekonomikos ir organizavimo katedra . – Kaunas, 1963. – 172 p. : iliustr., lent.

 Užsisakyti

2.                       Mokslas tyrinėja pats save / A. Tytmonas. – Vilnius : Mintis, 1970. – 22, [1] p. – (Mokslo naujienos visiems).

Užsisakyti

3.                       Kauno politechnikos instituto patirtis, diegiant į gamybą mokslinio tyrimo darbus : analitinė apžvalga / E. Skrickienė ; Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas. – Vilnius, 1973. – 20, [1] p. – (Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas (LIMTI). Apžvalginė informacija).

Užsisakyti

4.                       Lithuanian science : past and present / Jonas Samaitis ; vertė Olimpija Armalytė, Juozas Butkus ; [et. al.] . – Vilnius : Gintaras, 1974. – 106, [1] p. : iliustr.

Užsisakyti

5.                       Die Wissenschaft in Litauen / Jonas Samaitis ; Aus dem Litauischen von I. Vladimirovienė. – Vilnius : Gintaras, 1974. – 116, [3] p. : iliustr.

Užsisakyti

6.                       Techninės kūrybos procesas : mokslinė techninė patirtis / J. Čepelė. – Vilnius : Mokslas, 1975. – 229 p., [2], 1 atsk. lap. : iliustr., schem., lent. – Bibliogr.: p. 223–225.

Užsisakyti

7.                       Materialinis skatinimas mokslinio tyrimo organizacijose : analitinė apžvalga / A. Navickas. – Vilnius : LIMTI, 1975. – 27, [2] p. : lent. – Bibliogr.: p. 25–28.

 

Užsisakyti

 

8.                       Išradyba ir patentotyra : [vadovėlis aukštųjų mokyklų technikos, medicinos, žemės ūkio ir pedagogikos specialybėms] / P. Kasperavičius. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Mokslas, 1976. – 233, [2] p. : iliustr., schem., lent. – Bibliogr.: p. 223. – Dalykų r-klė: p. 224–231.

Užsisakyti

9.                       Patentžinystė medicinoje : [mokymo priemonė] / P. Kasperavičius. – Kaunas : Kauno medicinos institutas, 1976. – 135 p. : iliustr., lent.

Užsisakyti

10.                   Mokslo ir gamybos integracija / A. Deinys. – Vilnius : Mintis, 1978. 51, [2] p. : schem., lent. – Bibliogr. išnašose. – (Ekonomines žinias – visiems).

Užsisakyti

11.                   Tarybų Lietuvos mokslo dabartis ir užmojai / A. Tupčiauskas. – Vilnius : Mokslas, 1978. – 58, [10] p. : iliustr., lent. – (Mokslo horizontai).

Užsisakyti

12.                   Mokslo ir technikos pažangos spartinimas : ekonominis aspektas / K. Glaveckas, S. Imbrasas. – Vilnius : Mintis, 1988. – 132, [1] p. : lent. – Santr. rus. – Bibliogr.: p. 128–132. – (TSKP XXVII : Problemos. Uždaviniai. Sprendimai).

Ieškoti LMAVB korteliniame kataloge

13.                   Mokslo raidos apžvalga / Juozas Matulis. – Vilnius : Mokslas. – 56 p.

Užsisakyti

14.                   Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Problemos : filosofijos, sociologijos, logikos, estetikos ir ateizmo mokslinis leidinys / Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilnius : Mintis, 1968–1990.

T. 27. Šiuolaikinė mokslotyra ir metodologija. – 1982. – 128 p. – Bibliogr. išnašose.

Užsisakyti

15.                   Mokslinių tyrimų pagrindai : [mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams] / V. Liutikas, V. Šeštokas, J. Zujus. – Vilnius : Mintis, 1987. – 223 p. : lent., diagr., schem. – Bibliogr.: p. 219–221.

Užsisakyti

16.                   Информатики и науковеды : биоблиографический словарь / О.И. Воверене, В.М. Тютюнник ; О.И. Воверене, В.М. Тютюнник ; Вильнюсский государственный университет им. В. Капсукаса. Тамбовский государственный институт культуры. – Тамбов : Тамбовский гос. ин-т культуры, 1991. –T. 1. – 122, [3] p. : portr.

Užsisakyti

17.                   Informatikos metodologija : metodiniai nurodymai bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybės studentams / O. Voverienė ; Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija ; Vilniaus universitetas – Vilnius : Vilniaus universitetas, 1990. – 96, [1] p. – Bibliogr. išnašose ir sk. gale.

Užsisakyti

18.                   Lietuvos moterys mokslininkės (mokslų daktarės) 1940-1992 / Ina Dagytė, Ona Voverienė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1993. – 45 p. : lent. – Bibliogr. skyrelių pabaigoje. – Asmenvardžių r-klė p. 45.

Užsisakyti

19.                   Algirdas Julius Greimas : mokslinės kūrybos bibliografinė rodyklė, citavimo indeksas, citavimo analizė / Jurgita Šinkūnaitė, Ona Voverienė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1994. – 104 p. : lent. – ISBN 9986-19-033-9.

Užsisakyti

20.                   Kauno moterys medikės mokslininkės : mokslotyr. analizė. Biobibliogr. žodynas / Ina Dagytė, Edita Trapidaitė-Jurgelionienė ; KTU. Moters studijų centras. – Kaunas : Technologija, 1995. – 87 p. : lent. – Bibliogr.: p. 85-87. – R-klės: p. 77–84. – ISBN 9986-13-257-6.

LMAVB šio leidinio neturi

21.                   Informatikos teorinės minties raida Lietuvoje 1957-1990 metais : istoriografinė apybraiža / Ona Voverienė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1996. –208 p. – Bibliogr.: p. 184–203. – Asmenvardžių. r-klė: p. 204–205. – ISBN 9986-19-214-5.

Užsisakyti

22.                   Mokslo sistemos transformacijos procesai Lietuvoje / Ina Dagytė. – Kaunas : Technologija, 1995. 66 p. : diagram., lent. – Bibliogr. skyrių gale. – ISBN 9986-13-301-7.

Užsisakyti

23.                  Lietuvos mokslininkų citavimo indeksas, 1991–1995 m. : (parengta pagal „Science citation index“ duomenis) : Lietuvos mokslininkų citavimo pasaulio literatūroje indeksas parengtas, remiant Lietuvos mokslo fondui : [priedas prie monografijos „Bibliometrija“] / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas ; sudarytoja O. Voverienė. – Vilnius, 1999. – 290 p. : lent.

Užsisakyti

24.                  Lietuvos mokslo gedulo ir vilties diena : informacinis leidinys / Lietuvos moterų lyga ; [sudarė J. Straigytė, O. Voverienė]. – Vilnius : Džiugas, 1995. – 82, [1] p. Bibliogr. sk. gale. – ISBN 9986-29-019-8.

Užsisakyti

25.                  Bibliometrija / Ona Voverienė ; Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. – Vilnius : [Mokslo aidai], 1999. – 299 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 250-272. – Pavardžių r-klė: p. 273–286. – ISBN 9986-479-50-9.

Užsisakyti

26.                  Lietuvos mokslinės mokyklos (1945-1990) / Vilniaus universitetas. [Komunikacijos fakultetas ; sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Ona Voverienė] – Vilnius : Vilnius : [Mokslo aidai], 2002.. – 310 p., [6] schem. lap. :  iliustr., portr. – Aut.: Birutė Railienė, Giedrė Sasnauskaitė, Vaida Vanagaitė, Ona Voverienė. – Bibliogr. sk. gale. – Pavardžių r-klė: p. 277–310. – ISBN 9986-479-93-2.

Užsisakyti

27.                  Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai / Ona Voverienė. – Vilnius : [Mokslo aidai], 2009. – 637, [1] p. : portr. – Santr. angl. – Asmenvardžių r-klė: p. 610–637. – ISBN 978-9955-591-63-4.

Užsisakyti

Turinys

28.                  Case Study Lietuvos valstybiniuose mokslo institutuose / Ina Dagytė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU l-kla, 1997. – Vilnius : VU l-kla, 1997. – 98, [1] p. Bibliogr. sk. gale. – ISBN 9986-19-272-2.

Užsisakyti

29.                  Mokslotyros kurso programa : universiteto vyresniųjų kursų studentams ir daktarantams / Parengė Ina Dagytė. – Vilnius : VU l-kla, 1991. – 20 p. : lent. – Bibliogr.: p. 17–20.

LMAVB šio leidinio neturi

30.                  Baltic R&D systems in transition : experiences and future prospects / Janis Kristapsons, Helle Martinson, Ina Dagyte. – Riga : Zinātne, [2003]. – 203 p. : iliustr. – Bibliogr.: p. 187–199. – Asmenv. r-klė: p. 200-203. – ISBN 9984-698-98-X.

Užsisakyti

31.                  Lietuvos e. valdžios gairės: ateities įžvalgų tyrimas : kolektyvinė monografija / [Arūnas Augustinaitis, Vitalija Rudzkienė, Rimantas Alfonsas Petrauskas, Ina Dagytė, Eugenija Martinaitytė, Edgaras Leichteris, Eglė Malinauskienė, Vanda Višnevska, Ieva Žilionienė ; atsakingieji redaktoriai Vitalija Rudzkienė, Arūnas Augustinaitis]. – Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. – 350, [1] p. : diagr., lent., schem. – Santr. angl. – Bibliogr. sk. gale. – ISBN 978-9955-19-160-5.

Užsisakyti

 


Stendai

Kiti stendų eksponatai

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius