Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 

  Leidiniai

Mokslotyra = Science of science : mokslo darbai / Vilniaus universitetas. Mokslotyros centras ; [red. kol.: vyr. red. Romualdas Broniukaitis … [et al.]] – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1998–2000. – ISSN 1392-4311.

1.                       Nr. 1 (1998).

2.                       Nr. 2 (1998).

3.                       Nr. 3 (1999)

4.                       Nr. 4 (1999)

5.                       [Nr.] 1 (5) (2000)

6.                       [Nr.] 2 (6) (2000)

Užsisakyti

 

Humanistica : filosofija, mokslotyra, etika, estetika, menotyra, religijotyra, kultūrologija, istorija, filologija : [mokslinis žurnalas] / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, Kauno medicinos universitetas, Lietuvos žemės ūkio universitetas ; vyriausioji redaktorė Bronė Leskauskaitė. – Kaunas : Technologija, 1998–   . – ISSN 1392-5628.

7.                       Nr. 1. 1998.

8.                       Nr. 2. 1998.

9.                       Nr. 1 (3). 1999.

10.                   Nr. 2 (4). 1999.

11.                   Nr. 3 (5). 1999.

12.                   Nr. 4 (6). 1999.

13.                   Nr. 1 (7). 2000.

14.                   Nr. 2 (8). 2000.

15.                   Nr. 1 (9). 2001.

16.                   Nr. 2 (10). 2001.

Užsisakyti
Leidinys internete

 

Mokslas ir Lietuva = Science, arts and Lithuania : iliustruotas mokslo žurnalas Lietuvai ir pasauliui / redakcinė kolegija: Algimantas Liekis (žurnalo vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Lituanus, 1990-1992. – ISSN 1648-8644.

17.                   Nr. 1. 1990.

18.                   Nr. 1 (2). 1991.

19.                   Nr. 2 (3). 1991.

20.                   Nr. 3 (4). 1991.

21.                   Nr. 4 (5). 1991.

22.                   T. 3, Nr. 1-4 (6-9). 1992.

Užsisakyti


Stendas

 

 

 

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius