Apie Parodą

   Mokslotyra

Pirmieji straipsniai

Monografijos

Žurnalai

Konferencijos

Apgintos disertacijos

Personalijos

  Mokslo istorija

Monografijos

Mokslotyros instituto leidiniai

Žurnalai

Personalijos

Konferencijos

 

 


Tarptautinės konferencijos

1.                       XXIInd International Congress of History of Science = XXIIe Congrès international d’histoire des sciences : Globalization and Diversity: Diffusion of Science and Technology throughout History : Mondialisation et diversité: la diffusion des connaissances scientifiques et des techniques à travers l'histoire : 24-30 July 2005, Beijing, China : Division of History of Science. – 62 p. : lent.

Atsisiųsti

2.                       XXI International Congress of History of Science : Mexico City, Mexico July 8-14, 2001 : [lankstinukas]. – 15, [1] p. : iliustr.

LMAVB šio leidinio neturi

3.                       3rd International Conference of the European Society for the History of Science : Vienna, September 10–12, 2008 : hosted by the Austrian Academy of Sciences : in cooperation with The Austrian Federal Ministry of Science and Research : Programme : Book of Abstracts : List of Participants / prepared by Felicitas Seebacher, responsible: Hermann Hunger. – Vienna : Austrian academy of sciences, 2008. – 256 p. : lent. – Dalyvių r-klė: p. 248–256.

LMAVB šio leidinio neturi
 

4.                       XXIII International Congress of History of Science and Technology : Ideas and Instruments in Social Context : Book of Abstracts and List of Participants : 28 July – 2 August, 2009 Budapest, Hungary / International Union of History and Philosophy of science. Division of History of Science and Technology. – [Budapest : Omigraf Ltd., 2008]. –824 p. : lent., iliustr.

Užsisakyti

5.                       The History of Science and the Cultural Integration of Europe : 2nd International Conference of the European Society for the History of Science : 6–9 September 2006, Cracow. – 173 p. : lent. – Autorių r-klė: p. 172–173.

LMAVB šio leidinio neturi

6.                       The Global and the Local: the History of Science and the Cultural Integration of Europe : Proceedings of the 2nd international conference of the European Society for the History of Science (Cracow, Poland, September 6–9, 2006) : [Elektroninis išteklius] / edited and typeset by Michał Kokowski. – 1 opt. disk. – ISBN 978-83-60183-42-7.

Užsisakyti
 

Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijos

7.                       21st International Baltic conference on the history of science : Riga, 13–15 October, 2003 : programme / Association of the History and Philisophy of Science of the Baltic States, Latvian Academy of Sciences, Riga Technical University, University of Latvia, Pauls Stradinš Museum of the Hitory of Medicine, Latvian Association of the History of Sciences – Riga : Rīgas Tehniskā universitāte. –  37, [1] p. – ISBN 9984-767-02-07.

LMAVB šio leidinio neturi
 

8.                       Science, higher education, technologies, medicine, humanities in the Baltics - past and present : abstracts of the 21st International Baltic conference on the history of science, Riga, 13–15 October, 2003 / International Union of the History and Philosoph of Science/Division of History of Science (IUHPS/DHS), Association of the History and Philisophy of Science of the Baltic States, Latvian Academy of Sciences ... [et al.]. – Riga : Zinātne, 2003. – 265, [1] p. – ISBN 9984-767-03-05.

Užsisakyti

 

9.                   Nova miscellanea historiae scientiarum Baltica – 50 : abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science (Riga, 9–10 October, 2008) / Association of the History and Philosophy of Sciences of the Baltic States, Latvian Academy of Sciences, Riga Technical University ... [et al.] ; [organizing and programme committee: Jānis Stradiņš (chairman) ... [et al.]. – Riga : RTU, 2008. – 107 p. : schem. – (Eesti, Latvija, Lietuva 90). – Autorių r-klė: p. 106–107.

Užsisakyti
 

„Historiae scientarum Baltica“ Lietuvoje

10.                   Baltijos Valstybių mokslų istorijos fragmentai = Fragments of the history of science in the Baltic States : trijų Baltijos valstybių XVI mokslų istorikų konferencijos tezės / [sudarytojas A. Krikštopaitis, V. Siudikas] ; Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas. Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacija. – Vilnius : FSTL, 1991. D. 1. – 124 p. – Bibliogr. str. gale. – Autorių r-klė: 122–124.

Užsisakyti
 

11.                   Historiae scientiarum Baltica 99 : abstracts of XIXth Baltic Conference on the History of Science / International unijon of the history and philosophy of science/division of history of science (IUHPS/DHS), Baltic association of the history and philosophy of science, Lithuanian association of the history and philosophy of science, Lithuanian academy of sciences ... [et al.]. – Vilnius, 1999. – D. 1. – 150, [1] p. – Autorių r-klė: p. [151].

Užsisakyti
 

12.                   Historiae scientiarum Baltica’99 : abstracts of XIXth Baltic Conference on the History of Science / International unijon of the history and philosophy of science/division of history of science (IUHPS/DHS), Baltic association of the history and philosophy of science, Lithuanian association of the history and philosophy of science, Lithuanian academy of sciences ... [et al.]. – Vilnius, 1999. – D. 2. – 66, [1] p. – ISBN 222-4896.

Užsisakyti

13.                   Historiae scientiarum Baltica ’06 : abstracts of XXII Baltic conference on the history of science / Baltic association of the history and philosophy of science, Lithuanian association of the history and philosophy of science, Lithuanian academy of sciences, Culture, philosophy and arts research institute. – Vilnius, 2006. – D. 1. – 127, [1] p. – Autorių r-klė: p. 126–127.

LMAVB šio leidinio neturi

14.                   Historiae scientiarum Baltica ’06 : abstracts of XXII Baltic conference on the history of science : medicinos, farmacijos ir veterinarijos istorijos sekcijos programa ir tezių rinkinys / sudarytojai: Aurimas Anrdiušis, Asta Masiliūnaitė, Vytautas Siudikas ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2006. – D. 2. –139 p. : lent.

LMAVB šio leidinio neturi

15.                   XXII Baltic conference on the history of science program = XXII Baltijos šalių mokslo istorikų konferencijos programa / Baltic association of the history and philosophy of science, Lithuanian association of the history and philosophy of science, Lithuanian academy of sciences, Culture, philosophy and arts research institute. – Vilnius, 2006. – 7, [1] p.

LMAVB šio leidinio neturi

Konferencija „Mokslo ir technikos raida“

16.                   Statybos aukštojo mokslo raidos Lietuvoje momentai : 1994 m. sausio 11 d. mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus technikos universitetas ; [sudarė A. Nakas]. – Vilnius : Technika, 1994. – 92,[1] p. :  iliustr.., lent. – Bibliogr. kai kurių str. gale. – ISBN 9986-05-038-3.

Užsisakyti

17.                   Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytojas Algimantas Nakas. – Vilnius : Technika, 1996. – 121, [2] p. : iliustr., lent.  – Bibliogr. kai kurių str. gale. – ISBN 9986-05-295-5.

LMAVB Šio leidinio neturi

18.                   Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje, 1998 m. gegužės 7 d., pranešimai / sudarytojas Algimantas Nakas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 1998. – 199 p. : iliustr., lent. – Bibliogr. str. gale.

Užsisakyti

19.                   Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. rugsėjo 22 d., pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; sudarytojas Algimantas Nakas. – Vilnius : Technika, 1999. – 224 p. : iliustr., lent. – (Mokslotyros centro leidinys ; 3). – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-05-384-6.

Užsisakyti

20.                   Technikos mokslų raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2000 m. spalio 24–25 d. Vilniuje, pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas ; [sudarytojai Algimantas Nakas ir Rasa Karnilaitė]. – Vilnius : Technika, 2000. – 271, [1] p. : iliustr. – Bibliogr. str. gale. – ISBN 9986-05-416-8.

Užsisakyti
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje : mokslo istorikų konferencijos pranešimai / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. – Vilnius : Technika, 2001–   . – Kasmetinis. – (Mokslotyros centro leidinys).

21.                   [T. 5] (2001)

22.                   [T. 6] (2002)

23.                   [T. 7] (2003)

24.                   [T. 8] (2004)

25.                   [T.] 10 (2006)

26.                   [T.] 11 (2007)

27.                   [T.] 11 (2007)

28.                   [T.] 12 (2008)

29.                   [T. 13] (2009)

Užsisakyti

 

Konferencija „Scientia et historia“

Scientia et historia : Lietuvos mokslo istorijai ir mokslo filosofijai skirta konferencija : [programa] / Baltijos valstybių mokslo istorijos ir filosofijos asociacija, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, mokslininkų rūmai.

30.                   1994

31.                   1995

32.                   1996

33.                   1997

34.                   1998

35.                   1999

36.                   2000

37.                   2001

38.                   2002

39.                   2003

40.                   2004

41.                   2005

42.                   2006

43.                   2007

44.                   2009

45.                   2010 (Atsisiųsti konferencijos programą)

46.                   Krikštopaitis, J. Konferencija „Scientia et historia – 2010“: trumpa apžvalga // Mokslas ir gyvenimas. – 2010, Nr. 5–6, p. 24–25.

Užsisakyti
 

45.                Konferencija „Scientia et historia-2010“ / Romualdas Juzefovičius. // Mokslo Lietuva. 2010 m. gegužės 15 d. Nr. 9 (431).

Straipsnis internete


Stendai

Lietuvos mokslininkai tarptautinėse konferencijose

„Historiae scientarum Baltica“

„Mokslo ir technikos raida“

„Scientia et historia“

© Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2011
Virtualią parodą parengė Donatas Ustinavičius