Apie parodą

B. Valangės eilėraštis
Metais kares

Svarbiausių Pirmojo pasaulinio karo pradžios įvykių chronologija

Karo padėties paskelbimas. Mobilizacija. Karo pradžia

Militaristinė propaganda

Atsiminimai ir korespondencijos rankraščiuose apie kilusį Pirmąjį pasaulinį karą

Vilniaus lietuvių komitetas

Gintarinė deklaracija

Tatjanos komitetas

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti steigiamasis susirinkimas

Konservatoriai ir radikalai Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikloje

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikla 1915 m. iki vokiečių okupacijos

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus skyrius

Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo gyventojams agronomijos ir teisių pagalbai teikti

Lietuvių globa šelpti broliams lietuviams iš Prūsų Lietuvos

Lietuvių bendradarbiavimas su kitų tautų politikos ir šalpos organizacijomis

Dienoraščių, atsiminimų publikacijos, monografijos

Putino eilėraščio Raudonos gėlės fragmentas

Šaltiniai ir literatūra

Apie parodą

2014 metais pasaulis minėjo Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-tąsias metines. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka pradėjo ciklą parodų, skirtų Pirmojo pasaulinio karo ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo tematikai. 2014 metų parodoje buvo eksponuojami dokumentai, atskleidžiantys Lietuvos visuomenės pokyčius karo pradžioje. Dokumentai saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyriuose.

Parodos rengėja ir tekstų autorė – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus mokslo darbuotoja Rasa Sperskienė

Biogramas parengė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus mokslo darbuotojai Mindaugas Simanavičius ir Saulius Žilys

Redaktorės – Rasa Pukėnienė, Audronė Stasiukaitytė

Dokumentus skaitmenino Laurynas Marcinkevičius, Pavel Sreda

Medžiagą internete pateikė Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji redaktorė Audronė Steponaitienė