LIT   ENG   RU

 

Pradžia

Biografija

Kūryba ir jos leidimai

Kūrybos vertimai

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Kristijonas Donelaitis mene

Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje

Kūrinių iliustracijos

 

Kūrybos vertimai

Kristijono Donelaičio kūryba yra sulaukusi nemažo tarptautinio populiarumo: kūryba yra versta į 19 kalbų – anglų, armėnų, baltarusių, čekų, esperanto, estų, gruzinų, italų, japonų, latvių, lenkų, lotynų, prancūzų, rusų, sorbų, švedų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių ir žydų. „Metai“ yra išversti į 12 kalbų – anglų, armėnų, baltarusių, čekų, gruzinų, latvių, lenkų, rusų, švedų, ukrainiečių, vengrų ir vokiečių, šiuo metu verčiami į ispanų ir italų kalbas. Į anglų, lenkų, rusų ir vokiečių kalbas poema versta ne po vieną kartą; taip pat pasirodė ne viena šių vertimų laida.

Į vokiečių kalbą „Metai“ pirmą kartą buvo išversti Martyno Liudviko Rėzos 1818 m. pirmojoje Metų laidoje Das Jahr in vier Gesängen. Tai apskritai pirmasis poemos vertimas į užsienio kalbą. Antrą kartą poema į vokiečių kalbą buvo išversta Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno 1869 m. knygoje Christian Donalitius Littauische Dichtungen. Vėliau vertė Ludwigas Passarge (Christian Donalitius’ Littauische Dichtungen, 1894; pakartota 1998, 1999) ir Hermannas Buddensiegas (Die Jahreszeiten, 1966, 21970).

Į latvių kalbą „Metų“ fragmentai buvo išversti taip pat gana anksti. Tai padarė Karlas Fridrihas Vatsonas 1821 m. Fragmentų taip pat paskelbė vertėjai Karlis Kundzinis, Janis Rainis, Edgaras Baumanis, Sudrabų Edžus, Janis Jaunsudrabinis, Emilija Prūsa, Emilis Skujeniekas, Janis Sudrabkalnis. Pilnas Paulio Kalvos „Metų“ vertimas Gadalaiki pasirodė 1963 m. (22006).

Į lenkų kalbą proza „Metus“ išvertė Mikalojus Akelaitis 1860 m., tačiau neišleido, liko rankraštis. Taip pat rankraštinių vertimo fragmentų yra palikę Janas Karłowiczius (1872) ir Janas Ossowskis (1883). Pilnas Kazimierzo Pietkiewicziaus „Metų“ vertimas Rok pasirodė 1933 m. (pakartota laida 1953). Antrąjį lenkišką vertimą Pory roku paskelbė Zygmuntas Ławrynowiczius 1982 m.

Į rusų kalbą poemos fragmentus 1916 m. išvertė Viačeslavas Ivanovas, o pirmas pilnas rusiškas Davido Brodskio vertimas Времена года pasirodė 1946 m. Vėliau šis vertimas ne kartą buvo redaguojamas ir tobulinamas, taip pat išverstos ir pasakėčios. Brodskio versti „Metai“ buvo išleisti 1951, 1955, 1960, 1964, 1984, 1990 ir 2005 m. 2011 m. buvo išleistas naujas vertimas į rusų kalbą Времена, atliktas klaipėdiečio poeto Sergejaus Isajevo (Clandestinus; 2012).

Kiti „Metų“ vertimai: į čekų kalbą Hanos Jechovos Roční doby (1960), į baltarusių kalbą Aleksandro Zaryckio Чатыры пары года (1961, 1983), į anglų kalbą Nado Rastenio (1967) ir Peterio Tempesto (1985) The Seasons, į gruzinų kalbą Grigolo Abašidzės ir Revazo Margianio Celicadis droni (1968), į vengrų kalbą Dezsö Tandorio Évszakok (1970), į armėnų kalbą Felikso Bachčiniano (1986), į ukrainiečių kalbą Dmitro Čeredničenkos Лiта (1989), į švedų kalbą Lennarto Kjellbergo Årstiderna (1991).

Donelaitis, Kristijonas. Jau saulelė vėl = Wiederum stieg die Sonne = Saule jau atkal / [redaktorius Juozas Jasinevičius ; dailininkas Vytautas Kalinauskas]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963 (Kaunas : Valst. K. Poželos sp.). – 81 p. : iliustr.
Poemos „Metai“ pradžia įvairiomis kalbomis (vokiečių, latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, čekų, baltarusių, estų) ir „Lapės ir gandro česnis“ – lotynų, jidiš. Leidinys iliustruotas Vytauto Kalinausko (1929–2001) raižiniais. Knygoje taip pat K. Korsako įvadas „Kristijonas Donelaitis kitomis kalbomis“.
LMAVB

Anglų kalba

Donelaitis, Kristijonas. The seasons / rendered from the Lithuanian into English verse by Nadas Rastenis ; introduction and editing by Elena Tumas ; [the woodcuts by Vytautas K. Jonynas ; the portrait of Kristijonas Donelaitis is from the medalion by Petras Rimša]. – Los Angeles, Cal. : Lithuanian Days Publishers, 1967. – 127 p. – Versta iš: Metai. Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1940.
LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. The Seasons / illustrated by Vytautas K. Jonynas ; translated by Peter Tempest ; [notes and editing by Lionginas Pažūsis]. – Vilnius: Vaga, 1985 (Kaunas : K. Poželos sp.).– 157, [3] p. : iliustr.
„Metus“ į anglų kalbą išvertė Peteris Tempestas, knygos redaktorius Lionginas Pažūsis. Leidinys iliustruotas V. K. Jonyno medžio raižiniais. Knygoje taip pat K. Korsako įvadas „Kristijonas Donelaitis ir jo poema „Metai““ (anglų k.).
LMAVB

Armėnų kalba

[Lietuvių poezija / į armėnų kalbą iš originalo išvertė Feliksas Bachčinianas]. – [S. l. : s. n.], 2006. – 215 p. – Tekstas armėnų k. – Orig. antr.: Metai.
Turinyje: Metai / Kristijonas Donelaitis.
LNMMB

Baltarusių kalba

Donelaitis, Kristijonas. Чатыры пары года : паэма / Крысціёнас Данелайціс ; [переклад з лiтоўскай мовы А. Зарыцкага ; афармленне i гравюры В.Н. Юркунаса]. – Мінск : Дзяржаўне выдав. БССР, 1961. – 115, [3] p.
LNMMB
     
Aliaksiejus Zaryckis (*1911–†1987). Apie 1950.
Baltarusijos valstybinis archyvas-literatūros ir meno muziejus
Donelaitis, Kristijonas. Чатыры пары года / Крысцiëнас Данелайцiс ; пер. А. Зарыцкi. – Мiнск : Мaстацка лiтаратура, 1983.
LMAVB
 

Čekų kalba

Donelaitis, Kristijonas. Roční doby / [přeložila Hana Jechová ; dřevoryty vyzdobil V. Jurkūnas]. – Praha : Svět sovětů, 1960. – 119, [4] p. – Versta iš: Metai. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956.
LNMMB
 

Esperanto kalba

Čeliauskas, Petras. El mia esperanto skatolo / tradukinto de beletro kaj aŭtoro de artikoloj Petras Čeliauskas. – Kaunas : Naujasis lankas : Litova Esperanto-Asocio, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 519, [1] p.
Turinyje: Printempaj ĝojoj : (fragmento el granda poema „La Jaro“) / Kristijonas Donelaitis.
LNMMB
 

Gruzinų kalba

Donelaitis, Kristijonas. Metai / vertė Grigolas Abasidze, Revazas Margiani. – Tbilisi : Litaratura da chelowneba, 1968. – 97, [3] p. – Antr. ir tekstas gruzinų k.
LNMMB

Ispanų kalba

Carmen Caro Dugo. 2013.
Asmeninis vertėjos archyvas
Donelaitis, Kristijonas. Las Estaciones del año / edición y traducción de Carmen Caro Dugo ; [ilustraciones: Šarūnas Leonavičius]. – [Sevilla] : Renacimiento, 2013. – 212 p. : iliustr.
LMAVB

Donelaičio poemos vertimas į ispanų kalbą, atliktas Carmen Caro Dugo. Knygos viršelis ir antraštinis lapas. 2013.
 

Latvių kalba

Karlis Fridrihas Vatsonas (*1777–†1826). 1922.
Latvijos universiteto akademinė biblioteka, kopija LMAVB
Donelaičio „Metų“ ištraukos – „Pavasario linksmybių“ pradžios, – išverstos Vatsono, publikacija latviškame kalendoriuje Wezza un jauna Laika-Grahmata uz to 1822tru Gadu. Antraštinis lapas ir puslapis su „Pavasario linksmybių“ pradžia, 1821.
Latvijos universiteto akademinė biblioteka, kopija LMAVB
 
Paulis Kalva (*1919–†2003). XX a. antra pusė.
Latvijos universiteto akademinė biblioteka, kopija LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Gadalaiki / Kristijons Donelaitis ; [no lietuviešu valodas atdzejojis Paulis Kalva ; redaktore M. Bārbale ; V. Jurkuna ilustrācijas ; H. Purviņa mākslinieciskā apdare. – Rīgā : Latvijas valsts izdevniecība, 1963. – 118, [2] p. : iliustr.
Pirmoji poemos „Metai“ laida latvių kalba (Ryga, 1963). Išvertė poetas ir vertėjas Paulis Kalva (*1919–†2003). Leidinys iliustruotas V. Jurkūno raižiniais.
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Gadalaiki = Metai / no lietuviešu valodas 1994. gada „Baltos lankos“ izdevuma atdzejojis Paulis Kalva ; [redaktorius ir leidinio sudarytojas dr. Phil. Albertas Sarkalnis] ; [ilustrāciju autors Vītauts Kazimiers Jonīns]. – Rīga : Madris, 2006. – 293, [1] p. – Orig. antr.: Metai. – Gretutinis tekstas liet. ir latvių k.
LNMMB
 

Lenkų kalba

Donelaitis, Kristijonas. Rok : obrazy z życia chłopów XVIII-go wieku (blisko 200 lat temu) / Chrystjan Donalitius ; z V-go wydania litewskiego – Szłapelisa przełożył K.P. [Kazimierz Pietkiewicz]. – Warszawa : Skład główny u autora, 1933 (Drukarnia społeczna w Pruszkowie). – 112 p. : iliustr.
Pirmoji poemos „Metai“ laida lenkų kalba (Varšuva, 1933). Vertėjas Kazimieras Petkevičius (Pietkiewicz, *1861–†1934) naudojosi J. Šlapelio parengtu K. Donelaičio Raštų leidiniu (Vilnius, 1914). Poema vertėjo suskirstyta į epizodus, pateikiant jiems antraštes. Knygos pabaigoje įdėtas analitinis vertėjo straipsnis.
LMAVB
Kazimierzas Pietkiewiczius (*1861–†1934). XX a. pr.
LMAVB
 
 
Donelaitis, Kristijonas. Rok / [przełożył Kazimierz Pietkiewicz ; okładkę projektował A. Kučas]. – Wilnius : Państwowe wydawnictwo literatury pięknej Litewskiej SRR, 1953 (Kaunas : „Raidės“ sp.). – 98, [2] p. : iliustr.
Nežymiai pataisytas 1933 m. laidos vertimas, išleistas 1953 m. Vilniuje. Jame nebeliko vertėjo pateiktų epizodų antraščių. Knyga su pratarme apie K. Donelaitį, paaiškinimai – išnašose.
LMAVB
     
Donelaitis, Kristijonas. Pory roku = Metai / Krystyn Donelajtis ; z litewskiego przetłumaczył Zygmunt Ławrynowicz ; wstęp napisali Andrzej Wakar, Zygmunt Ławrynowicz; [opracowanie graficzne Barbara Lis-Romańczuk]. – Olsztyn ; Białystok : Pojezierze, 1982. – XLIV, 205 p. : portr., iliustr. – (Literatura Warmii i Mazur w dawnych wiekach). – Gretutinis tekstas liet. ir lenkų k.
1982 m. Lenkijoje, Olštyne ir Balstogėje, išleistas poemos „Metai“ vertimas į lenkų kalba. Išvertė Zigmantas Laurinavičius (Ławrynowicz, *1925–†1987), įžangą parašė Andrius Vakaras (Wakar, *1920–†1995) ir vertėjas. Knygos pradžioje K. Donelaičio portretas – V. Jurkūno medžio raižinys.
LMAVB
Donelaičio „Metų“ vertėjas Zigmantas Laurinavičius (*1925–†1987). XX a. vid.
Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto biblioteka
„Pavasario džiaugsmų“ vertimo į lenkų k. pradžia. Laurinavičiaus mašinraštis. XX a. 8 deš. pabaiga.
Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto biblioteka
Laurinavičiaus užrašai straipsniui „Donelaičio biografija“. Rankraštis. XX a. 8 deš.
Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto biblioteka

 

Rusų kalba

Donelaitis, Kristijonas. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; перевод с литовского Д. Бродского ; [редактор Л.Г. Блюмфельд ; иллюстрации художника Витаутаса Казимераса Йонинаса ; обложка художника И.Г. Николаевцева. – Москва : Огиз, Государственное издательство художественной литературы, 1946. – 109, [3] p. : iliustr.
Pirmoji K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimo į rusų kalbą laida (Maskva, 1946). Iš pažodinio vertimo hegzametru sueiliavo rusų poetas Davidas Brodskis (*1899–†1966). Knygos pabaigoje įdėti istoriko Juozo Žiugždos (*1893–†1979) ir poeto, literatūros istoriko Vinco Mykolaičio-Putino (*1893–†1967) straipsniai. Leidinys iliustruotas V. K. Jonyno medžio raižiniais.
LMAVB
       
Donelaitis, Kristijonas. Избранное : [Времена года. Басни] / Кристионас Донелайтис ; перевел с литовского Д. Бродский ; [oформление художника С. Пожарского]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1951 (Москва : Красный пролетарий). – 109, [3] p. : iliustr.
1951 m. Maskvoje išėjusioje K. Donelaičio kūrinių Rinktinėje skelbiami poemos „Metai“ ir keturių pasakėčių („Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“) vertimai, atlikti D. Brodskio.
LMAVB
     
 
Donelaitis, Kristijonas. Времена года : [поэма] / К. Донелайтис ; перевел с литовского Д. Бродский ; [художники В. Ростовцев и Л. Ростовцева]. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 108 p.
LNMMB
     
Donelaitis, Kristijonas. Времена года. Басни / К. Донелайтис ; [перевод с литовского Д. Бродского ; вступительная статья и примечания Л. Гинейтиса ; редактор И.В. Исакович ; художник Л.С. Хижинский. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 229, [3] p. – (Библиотека поэта основана М. Горьким, Малая серия ; Изд. 3).
Patikslintas D. Brodskio atliktas K. Donelaičio poemos „Metai“ ir penkių pasakėčių: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, vertimas (Leningradas (dabar Sankt Peterburgas), 1960), su Leono Gineičio įvadu ir pastabomis.
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Времена года / Кристионас Донелайтис ; перевод с литовского Д. Бродского ; [вступительная статья Эдуардаса Межелайтиса ; художники В. Ростовцев и Л. Ростовцева]. – Москва : Художественная литература, 1964. – 149, [3] p. : iliustr.
Pakartota D. Brodskio vertimo laida – K. Donelaičio „Metai“ ir penkios pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, (Maskva, 1964), su lietuvių poeto Eduardo Mieželaičio (*1919–†1997) įvadu ir L. Gineičio straipsniu bei pastabomis. Leidinys iliustruotas dailininkų V. ir L. Rostovcevų raižiniais.
LMAVB
       
Donelaitis, Kristijonas. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; перевод Д. Бродского ; иллюстр. В. Юркунаса. – Вильнюс : Вага, 1984. – 109 p.
LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. Времена года / Кристионас Донелайтис ; перевод с литовского Д. Бродского ; [вcтупительное слово Ю. Марцинкявичюса ; oформление художника Т. Константинова]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 189, [3] p. : iliustr.
Pakartota D. Brodskio vertimo laida – K. Donelaičio „Metai“ ir penkios pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, (Maskva, 1990), su lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus (*1930–†2011) pratarme ir L. Gineičio straipsniu bei pastabomis. Leidinys iliustruotas dailininko T. Konstantinovo piešiniais.
LMAVB
 

Donelaitis, Kristijonas. Времена года: поэма = Metai : poema : на литовском и русском языках : 750-летию Города и 290-летию К. Донелайтиса посвящается / Кристионас Донелайтис ; перевод с литовского Д. Бродского ; [подготовка текста, общая редакция В. Карпенко ; иллюстрации художника В.К. Йонинаса ; художественный редактор А. Попов]. – Калининград : Калининградский ПЕН-центр, 2005 (Калининград : Янтарный сказ). – 214, [2] p. : iliustr. – Gretutinis tekstas liet. ir rusų k.
D. Brodskio atlikto „Metų“ vertimo publikacija (Kaliningradas, 2005). Proginis dvikalbis leidinys, skirtas Karaliaučiaus (dabar Kaliningradas) miesto įkūrimo 750-osioms metinėms ir K. Donelaičio 290-osioms gimimo metinėms. Leidinys iliustruotas V. K. Jonyno raižiniais.
LMAVB

 
Donelaitis, Kristijonas. Metai : poema ; Pasakėčios, laiškai, eilėraščiai = Времена: поэма ; Басни, письма, стихи / перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Clandestinus) ; автор статъи и ред. литовских текстов Микас Вайцекаускас ; художник Ирина Герасимова. – Калининград : Издательство Калининградского ПЕН-центра, 2011. – 237 p. : iliustr.
LMAVB
Donelaičio kūrybos vertėjas į rusų k. Sergejus Isajevas (Clandestinus). 2014.
D. Narbutienės nuotr.

 

Švedų kalba

Donelaitis, Kristijonas. Årstiderna / svensk tolking av Lennart Kjellberg. – Göteborg : Bokförlaget Renässans, 1991. – 142 p. – Orig. antr.: Metai.
LNMMB

Ukrainiečių kalba

Donelaitis, Kristijonas. Лiта : поема / Крiстiйонас Донелайтiс ; з литовськоï [переклад українською мовою, пiслямова i примiтки Дмитра Чередниченка ; художник Богдан Пiкулицький]. – Киïв : Днiпро, 1989. – 125, [3] p.
LNMMB
 

Vengrų kalba

Donelaitis, Kristijonas. Évszakok / [fordította Tandori Dezsö ; illusztrálta Hincz Gyula]. – [Budapest] : Európa, 1970. – 143, [4] p.
LNMMB
 

Vokiečių kalba

Martynas Liudvikas Rėza (*1776–†1840), K. Donelaičio kūrybos vertėjas į vokiečių kalbą
Iš: Lietuvių literatūros istorija. – Vilnius : Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1957. – T. 1 : Feodalizmo epocha / redagavo prof. K. Korsakas, LTSR MA akademikas.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Das Jahr in vier Gesängen : ein ländliches Epos, aus dem Lit. / Ch. Donelaitis ; In gleichem Versmaass ins Dt. übertragen von D.L.J. Rhesa. – Königsberg : gedruckt in der Koenigl. Hartungschen Hofbuchdrukkerei, 1818. – XXI, 162 p. – Gretutinis tekstas liet. ir vok., įvadas ir paaiškinimai – vok. k.
Pirmoji K. Donelaičio poemos „Metai“ laida, išleista 1818 m. Karaliaučiuje, Hartungų spaustuvėje. Poemos rankraštį, išsaugotą Johanno Gottfriedo Jordano ir Johanno Friedricho Hohlfeldto nuorašu, perredagavęs ir sutrumpinęs spaudai parengė Karaliaučiaus universiteto profesorius Martynas Liudvikas Rėza (*1776–†1840), pateikęs lygiagretų kūrinio vertimą į vokiečių kalbą, o įvade aptaręs K. Donelaičio biografiją bei kūrybinį šio palikimą.
LMAVB

 

Donelaitis, Kristijonas. Littauische Dichtungen / Christian Donalitius ; nach den Königsberger Handschriften mit metrischer Uebersetzung, kritischen Anmerkungen und genauem Glossar / herausgegeben von G.H.F. Nesselmann. – Königsberg : Verlag von Hübner & Matz, 1869. – XVI, [2], 368 p. – Gretutinis tekstas liet. ir vok., pratarmė ir komentarai – vok. k.
Vokiečių filologo, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Georgo Heinricho Ferdinando Nesselmanno (*1811–†1881) parengtas ir 1869 m. Karaliaučiuje publikuotas antrasis K. Donelaičio kūrinių (pasakėčių, 4 dalių poemos „Metai“, laiškų) vertimas į vokiečių kalbą su kritiniais komentarais.
LMAVB
     
Donelaitis, Kristijonas. Littauische Dichtungen / Christian Donalitius' ; übersetzt und erläutert von L. Passarge. – Halle a. S. : Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1894. – [6], 372 p.
Mažosios Lietuvos raštijos veikėjo, mokytojo Liudviko Pasargės (Ludwig Passarge; *1825–†1912) naujas poemos „Metai“ vertimas į vokiečių kalbą, išėjęs 1894 m. Halėje (Vokietija).
LNMMB
>
 
Donelaitis, Kristijonas. Die Jahreszeiten / Nachdichtung von Hermann Buddensieg ; [illustriert von Vytautas Kazys Jonynas, V. Jurkunas, E. Varnas]. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1966. – 156 p. : portr., iliustr., faks.
1966 m. Vokietijoje, Miunchene, išėjęs Hermano Buddensiego (*1893–†1976) atliktas laisvas K. Donelaičio poemos „Metai“ (su „Tęsinio“ fragmentu) vertimas. Leidinys puoštas V. K. Jonyno, V. Jurkūno ir E. Varno (K. Donelaičio portretas) iliustracijomis.
LMAVB
   
Hermanas Buddensiegas (*1893–†1976). XX a. antra pusė.
LLTI
Donelaičio vertėjas Hermanas Buddensiegas ir Nuolatinės K. Donelaičio komisijos pirmininkas, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto direktorius Kostas Korsakas. XX a. 7 deš.
LLTI
Donelaitis, Kristijonas. Die Jahreszeiten : ein litauisches Epos / Nachdichtung und Geleitwort von Hermann Buddensieg. – Leipzig : Insel-Verlag, 1970. – 128 p., 1 portr. lap. – (Insel-Bücherei ; Nr. 928).
Nauja H. Buddensiego atlikto laisvo K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimo laida su vertėjo straipsniu (Leipcigas, 1970).
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Die Jahreszeiten / von Christian Donalitius ; nach einer Übersetzung aus dem Litauischen von Ludwig Passarge im Jahre 1894 herausgegeben ; ergänzt durch ein Vorwort von Lutz F.W. Wenau ; mit zahlreichen Illustrationen der litauischen Künstler V.K. Jonynas und V. Jurkunas versehen.– Nachdr. der Versdichtung. - Lilienthal : Erschienen im Selbstverl., 1999. – XXIII, 230 p. : iliustr., portr.
Liudvigo Pasargės (Ludwig Passarge, *1825–†1912) parengto ir 1894 m. Halėje (Vokietija) išleisto K. Donelaičio kūrinių vertimo į vokiečių kalbą perspaudas (Lilientalis, 1999) su Donelaičio giminaičio Lutzo Wenau įvadiniu straipsniu. Leidinys iliustruotas V. K. Jonyno, V. Jurkūno raižiniais.
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai = Das Jahr : keturiose giesmėse / išvertė Liudvikas Rėza ; parengė Vidmantas Staniulis. – 1818 m. fotogr. leid. – Kaunas : V. Staniulio knygynas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – [13], XXI, 162 p. – Gretutinis tekstas liet., vok. k. – Orig. išleid.: Königsberg, 1818.
1818 m. Karaliaučiuje skelbtų K. Donelaičio „Metų“ faksimilė, parengta ir išleista Vidmanto Staniulio Kaune 2010 m., su Antano Buračo pratarme. Skiriama Kristijono Donelaičio 230-osioms ir Martyno Liudviko Rėzos 170-osioms mirties metinėms.
LMAVB

Šio puslapio informacija atnaujinta 2014-06-30