LIT   ENG   RU

 

Pradžia

Biografija

Kūryba ir jos leidimai

Kūrybos vertimai

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Kristijonas Donelaitis mene

Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje

Kūrinių iliustracijos

Kristjonas Donelaitis lietuvių literatūroje

 
Adomas Mickevičius (*1798–†1855). XIX amžiaus piešinys.
LLTI
Adomo Mickevičiaus Poezijos antrojo tomo, kuriame išspausdinta poema „Gražina“, antraštinis lapas ir puslapis su poemos „Gražina“ komentarais, palankiai atsiliepiančiais apie Donelaičio „Metus“. 1823.
LMAVB
Laikraštis Lietuviškas laiškas. Pirmasis puslapis su G. Sauerweino išverstu  F. O. Tetznerio eilėraščiu. 1896.
LMAVB
G. Sauerweino į lietuvių k. išversto F. O. Tetznerio eilėraščio atspaudas. 1896.
LMAVB
Pirmoji Donelaičio kūrybos publikacija Lietuvoje – S. Stanevičiaus Šešios pasakos. Knygos antraštinis lapas. 1829.
VUB
Maironis (*1862–†1932). Kaunas 1922.
LMAVB

 
Maironio poema Tarp skausmų į garbę – patriotinių poeto nuostatų manifestas. 1895.
Antraštinis lapas, atvarta su pratarmės pabaiga ir poemos pradžia.
LMAVB
Kazys Binkis (*1893–†1926). Adomo Kliučinsko nuotrauka. 1920.
LLTI
K. Binkio eilėraščių rinkinys 100 pavasarių. 1926.
Viršelis ir eilėraštis „Duonelaitiškas“.
LMAVB

 
S. Nėries Poezija. 1954.
LMAVB

 
Eduardas Mieželaitis (*1919–†1997). 1962.
LLTI
E. Mieželaičio kūrybos tomas, kuriame išspausdinta poema ir esė „Kristijonas Donelaitis“. 1968.
LMAVB

 
Justinas Marcinkevičius (*1930–†2011). Eugenijaus Šiško nuotrauka. 1957.
LLTI
J. Marcinkevičiaus poema Donelaitis. 1964.
LMAVB

 
Kazys Bradūnas (*1917–†2009). XX a. 7 deš.
LLTI
K. Bradūno eilėraščių rinkinys Donelaičio kapas. 1970.
LMAVB

 
Marcelijus Martinaitis (*1936–†2013). Onos Pajedaitės nuotraauka. 1984.
LLTI
Marcelijus Martinaitis. Debesų lieptais. 1966.
LMAVB
Marcelijus Martinaitis. Akių tamsoj, širdies šviesoj. 1974.
LMAVB

 
Sigitas Geda (*1943–†2008). Jono Grikienio nuotrauka. XX a. 9 deš.
LLTI
Sigitas Geda. Mamutų tėvynė. 1985
LMAVB
Sigitas Geda.  Septynių vasarų giesmės. 1991.
LMAVB
Sigitas Geda. Babilono atstatymas. 1994.
LMAVB

 
Poezijos pavasario renginys Vilniaus universiteto bibliotekos kiemelyje prie paminklo
K. Donelaičiui. Kalba Filologijos fakulteto prodekanas Albinas Jovaišas. XX a. 8 deš.
VUB

 
Ričardo Mikutavičiaus (*1935–†1998) „Variacijos donelaitine tema“ jo eilėraščių rinkinyje Kad Lietuva neišsivaikščiotų. 1989.
LMAVB

Šio puslapio informacija atnaujinta 2014-06-30