LIT   ENG   RU

 

Pradžia

Biografija

Kūryba ir jos leidimai

Kūrybos vertimai

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Kristijonas Donelaitis mene

Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje

Kūrinių iliustracijos

Kristijonas Donelaitis mene

Vytauto Kazimiero Jonyno medžio raižiniai. 1939.
LMAVB
Jurkūnas, Vytautas. Kristijono Donelaičio portretas. Medžio raižinys. 1955.
Iš knygos: Donelaitis, Kristijonas. Metai. 1956.
LMAVB
Vytauto Jurkūno medžio raižiniai.
Iš knygos: Donelaitis, Kristijonas. Metai. 1956.
LMAVB
Kalinauskas, Vytautas. Kristijono Donelaičio portretas. Medžio raižinys.
Iš knygos: Donelaitis, Kristijonas. Jau saulelė vėl... 1963.
LMAVB
Vytauto Kalinausko medžio raižiniai.
Iš knygos: Donelaitis, Kristijonas. Jau saulelė vėl... 1963.
LMAVB
G. Jokūbonio, V. Grybo, P. Rimšos, K. Bogdano, V. Kalinausko, B. Vyšniausko, V. Valiaus, A. Aleksandravičiaus, S. Ušinsko, E. Varno kurtų Donelaičio portretų albumas, skirtas poeto 250-osioms gimimo metinėms. – Vilnius : Vaga, 1964 ([Kaunas] : Valst. K. Poželos sp.). – 1 iliustr. lap. sulankst. į 10 p. – Tekstas liet., rusų, anglų, vok. k. – Viršelyje: V. Jurkūno raiž.
LMAVB
 
   

 

Kristijonas Donelaitis. Didysis lietuvių tautos dainius, 1714–1764 : [plakatas]. – Kaunas : Lithuanian Society for Friendship and Cultural Relation, 1964 (K. Požėlos spaustuvė). – 1 lap. ; 86, 0 x 59,. – Gretutinis tekstas liet., rusų, anglų, vok., isp. k.
LNMMB
Chlebinskas, Saulius. Kristijonas Donelaitis, 1714–1780 : [plakatas]. – Vilnius : [s. n.], 1988 (M. Šumausko spaustuvė). – 1 lap. ; 57,0 x 87,0.
LNMMB
Kaušinis, Vytautas. Kristijonas Donelaitis, 1714–1780 : [plakatas]. – Vilnius : Mintis, 1988 (LKP CK leidyklos spaustuvė). – 1 lap. ; 60,0 x 90,0.
Panaudotas E. Varno Kristijono Donelaičio biustas.
LNMMB
Mikalajūnas, Marius. Kristijonas Donelaitis : [plakatas]. – Vilnius : Didakta, [2009]. – 1 lap. ; 10,00 x 69,5.
LNMMB
Skulptoriai skaito Donelaitį = Sculptors read Donelaitis : [bronzos liedinimo simpoziumas 2011 m. : parodos katalogas / sudarymas: Regina Šimulynienė ; vertimas į anglų kalbą: Diana Barnard]. – Vilnius : Šv. Jono gatvės galerija, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 35, [1] p. : iliustr. – Turinyje aut.: Domas Kaunas, Dalia Matulaitė. – Gretutinis tekstas liet., anglų k.
LMAVB
Skulptoriai skaito Donelaitį = Sculptors read Donelaitis = Скульпторы читают Донелайтиса : [Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimo programa : bronzos liedinimo simpoziumai, 2010-2012 : katalogas] / [sudarymas: Regina Šimulynienė] ; [vertimas į anglų kalbą: Diana Barnard] ; [vertimas į rusų kalbą: Nikita Kobrin] ; [fotografijos: Kęstutis Stoškus]. – Vilnius : Šv. Jono gatvės galerija, 2012. – 46 p. : iliustr.
LMAVB

 
Donelaitis, Kristijonas. Metai : [garso įrašas] / kompozitorius Bronius Kutavičius ; režisierius Tomas Vaisieta. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1985 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – 2 plokštelės dėkle : 33 1/3 aps./min., stereo ; 30 cm. – Atlikėjai: Tomas Vaisieta, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Pranas Treinys, Algimantas Zigmantavičius, Mykolas Smagurauskas, Antanas Pikelis, Audronis Rūkas, Mindaugas Capas, Sigitas Račkys, Regina Paliukaitytė, Ramutis Rimeikis, Juozas Jaruševičius, Vilius Petrauskas, Jonas Braškys, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, aktoriai ; Šarūno Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – Įrašyta 1984 m.
[Plokštelė 1] : Pavasario linksmybės. – 1985. – 1 plokštelė (apie 52 min.).
LNMMB
Donelaitis, Kristijonas. Metai : [garso įrašas] / kompozitorius Bronius Kutavičius ; režisierius Tomas Vaisieta. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1985 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – 2 plokštelės dėkle : 33 1/3 aps./min., stereo ; 30 cm. – Atlikėjai: Tomas Vaisieta, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Pranas Treinys, Algimantas Zigmantavičius, Mykolas Smagurauskas, Antanas Pikelis, Audronis Rūkas, Mindaugas Capas, Sigitas Račkys, Regina Paliukaitytė, Ramutis Rimeikis, Juozas Jaruševičius, Vilius Petrauskas, Jonas Braškys, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, aktoriai ; Šarūno Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – Įrašyta 1984 m.
[Plokštelė 2] : Vasaros darbai. – 1985. – 1 plokštelė (apie 52 min.).
LNMMB
Donelaitis, Kristijonas. Metai : [garso įrašas] / režisierius T. Vaisieta ; kompozitorius B. Kutavičius ; [pritaria] Š. Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1987 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – Komentarai lietuvių, rusų kalbomis ant dėklo.
[Plokštelė 1] : Rudenio gėrybės. – 1987. – 1 plokštelė (49 min., 06 sek.) ; 30 cm. – Atlikėjai: Tomas Vaisieta, Jonas Jaruševičius, Pranas Treinys, Antanas Pikelis, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Karolis Dapkus, Algimantas Bružas, Mindaugas Capas, Vilius Petrauskas, Sigitas Račkys, Ramutis Rimeikis, Audronis Rūkas, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, Joana Valančiūtė.
LNMMB
Donelaitis, Kristijonas. Metai : [garso įrašas] / režisierius T. Vaisieta ; kompozitorius B. Kutavičius ; [pritaria] Š. Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1987 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – Komentarai lietuvių, rusų kalbomis ant dėklo.
[Plokštelė 2] : Žiemos rūpesčiai. – 1987. – 1 plokštelė (50 min., 11 sek.) ; 30 cm. – Atlikėjai: Tomas Vaisieta, Jonas Jaruševičius, Pranas Treinys, Algirdas Grašys, Jonas Kavaliauskas, Karolis Dapkus, Vytautas Dumšaitis, Vilius Petrauskas, Sigitas Račkys, Ramutis Rimeikis, Audronis Rūkas, Ginvilė Vaisietaitė, Janina Berūkštytė, Gražina Urbonaitė, Joana Valančienė.
LNMMB
Balakauskas, Osvaldas. Jau saulelė vėl … = Schon stieg die Sonne / eilės Kristijono Donelaičio ; [atlieka] Vilniaus savivaldybės choras „Jauna Muzika“, dirig. Vaclovas Augustinas Iš: Lietuvių choro muzikos rinktinė : [garso įrašas]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija : Jauna Muzika, 1999.
LNMMB
Jau saulelė … : [garso įrašas] : teatralizuota 4 dalių programa : albumas / Alka, Vorusnėlė ; [muzika] Mažosios Lietuvos folkloras ; K. Donelaičio tekstai ; scenarijaus autorė ir režisierė D. Kiseliūnaitė ; režisieriaus padėjėja V. Morkūnienė ; dailininkė E. Matulionienė ; [atlieka]: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ ir Klaipėdos etnokultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“, vadovė Dalia Kiseliūnaitė ; Klaipėdos m. etnokultūros centro folkloro ansamblis „Alka“, vadovai Vida Morkūnienė ir Jonas Petrauskas. – Klaipėda : Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras : KU, [2002]. – 2 garso diskai (40 min., 34 sek., 46 min., 25 sek.) : [stereo], skaitm. + 1 lap. (sulankst. į [4] p. : iliustr.).
LNMMB
 
  Donelaitis, Kristijonas. Metai : [keturių metų laikų inscenizacija : spektaklio programa, Chicago, 1964 spalio 17–18 / Scenos darbuotojų sąjunga]. – Chicago : [Scenos darbuotojų sąjunga], 1964. – [4] p.
LNMMB
Dubonis, Romas. Kristijonas : A. Bražinsko opera : [afiša]. – [Vilnius : Akademinis operos ir baleto teatras, 1985 (M. Šumausko spaustuvė). – 1 lap. ; 62,5 x 84,0. – Gretutinis tekstas liet., rusų k.
Panaudotas V. Jurkūno raižinys.
LNMMB
Jau saulelė vėl atkopdama … : ekslibrisai apie Kristijoną Donelaitį : [katalogas / sudarė A. Čepauskas]. – Vilnius : Lietuvos TSR savanoriškosios knygos bičiulių draugijos Vilniaus miesto organizacijos valdyba, 1989. – [16] p. : iliustr. – Priešantr.: Lietuvos TSR savanoriškosios knygos bičiulių draugijos Vilniaus miesto organizacijos valdyba, Lietuvos ekslibrisininkų klubas. – Įž. str. liet., santr. rusų, anglų k.
Leidinuke publikuojami Lietuvos grafikų ekslibrisai, įprasminantys K. Donelaičio atminimą. Leidinukas skirtas 275-osioms lietuvių literatūros klasiko gimimo metinėms.
LMAVB

 
Žalnieriūtė, Danutė. Ex libris Klaipėdos K. Donelaičio vidutinė mokykla. 1985.
Alfonso Čepausko archyvas
Labutytė, Ieva. Ex libris Justinas Marcinkevičius. 1987.
Alfonso Čepausko archyvas
Čepauskas, Alfonsas. Ex libris B. Aleknavičius. Lietuvos rašytojai. In memoriam Kristijonas Donelaitis. 1988.
Alfonso Čepausko archyvas
Kisarauskas, Vincas. Ex libris Lietuvos rašytojai. In memoriam Kristijonas Donelaitis. 1988.
Alfonso Čepausko archyvas

 
Romualdo Inčirausko plaketė Kristijonas Donelaitis. 1988.
Romualdo Inčirausko nuotrauka
 
Petro Gintalo medalis Kristijonas Donelaitis. 1988.
Petro Gintalo nuotrauka

 
Donelaitis, Kristijonas, Valiauga, Arturas. Apie Ilgesio žemę = About the Land of Longing / [sudarytoja Eglė Deltuvaitė ; tekstų autoriai Eglė Deltuvaitė, Kęstutis Kaminskas, Arturas Valiauga ; vertėja į anglų kalbą Olga Lempert]. – Vilnius : Kultūros meniu, 2013. – 179, [1] p. : iliustr.
Fotografijų ciklas sykiu su Donelaičio „Metų“ giesmėmis 4 (lietuvių, vokiečių, rusų ir anglų) kalbomis – menininko žvilgsnis į Donelaičio Mažąją Lietuvą šių dienų kontekste.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Jau saulelė vėl atkopdama : Kristijonui Donelaičiui – 300 : [2014 m. kalendorius] / Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija; Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla ; sudarytojos: Jūratė Stauskaitė, Sigita Stankevičiūtė ; dizaineris Ignas Dzedulionis. – [Vilnius, 2013]. – [14] lap. : iliustr., portr.
Proginis Vilniaus dailės mokyklos mokinių iliustruotas 2014 m. kalendorius su Donelaičio poemos „Metai“ fragmentais.
LMAVB
Dailininko Mindaugo Gribausko K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms sukurtas pašto ženklas ir vokas. 2014.

Šio puslapio informacija atnaujinta 2014-06-30