LIT   ENG   RU

 

Pradžia

Biografija

Kūryba ir jos leidimai

Kūrybos vertimai

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Kristijonas Donelaitis mene

Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje

Kūrinių iliustracijos

Kūrinių iliustracijos

Lietuvos dailininkai

Vytautas Kazimieras Jonynas (*1907–†1997). Kaunas, 1936.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Metai / spaudai paruošė J. Ambrazevičius [Brazaitis]; iliustravo medžio raižiniais V.K. Jonynas. – Kaunas : Valst. l-kla, 1941 (Kaunas : Akcinės „Spindulio“ b-vės sp.). – 203, [3] p. : iliustr., faks. – (Valstybinės leidyklos leidinys ; nr. 25).
Pakartota tos pačios J. Ambrazevičiaus-Brazaičio redakcijos laida, papildyta jo straipsniu „Būrų kultūros poetas“.
LMAVB
   
Domicelė Tarabildienė (*1912–†1985).
Iš: Žemaitytė, Zita. Domicelė Tarabildienė.  – Vilnius : Vaga, 1973.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Lakštingala : iš „Pavasario linksmybių“ : [ištrauka iš poemos „Metai“] / [iliustravo D. Tarabildienė]. – [Vilnius] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. – 15 p. : iliustr.
Poemos „Metai“ pirmosios giesmės „Pavasario balsai“ ištrauka – vaikams skirtas leidinukas su Domicelės Tarabildienės (*1912–†1985) iliustracijomis.
LMAVB
 
Donelaitis, Kristijonas. Mes vyžoti būrai : [ištraukos iš poemos „Metai“] / [iliustravo D. Tarabildienė]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957. – 30 p. : iliustr.
D. Tarabildienės iliustruotas vaikams skirtas leidinys – ištraukos iš poemos „Metai“.
LMAVB
 
Vytautas Kalinauskas (*1929–†2001).
Iš: Aleknavičius, Bernardas. Donelaitis ir mes. – Vilnius : Mintis, 1989.
LMAVB
Kalinauskas, Vytautas. Kristijonas Donelaitis. Jau saulelė vėl ... – [Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963]. – [20] p. : iliustr., portr. – Dalis gretutinio teksto rusų, pranc., anglų k.
Jubiliejinis „Metų“ iliustracijų albumėlis – dailininko Vytauto Kalinausko (*1929–†2001) medžio raižiniai, su S. Budrio pratarme.
LMAVB
Vytautas Jurkūnas (*1910–†1993).
Iš: Jasiulis, Leonas. Vytautas Jurkūnas. Vilnius : Vaga, 1969.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Metai / [redaktorius A. Žirgulys ; iliustravo V. Jurkūnas ; meninis redaktorius E. Jurėnas]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 157 p. : iliustr.
1956 m. išėjęs dailininko Vytauto Jurkūno (1910–1993) medžio raižiniais iliustruotas leidinys, kuriame skelbiamas visas poemos „Metai“ tekstas su „Tęsinio“ fragmentu ir retesnių žodžių žodynėliu.
LNMMB
   
Jurkūnas, Vytautas. Kristijonas Donelaitis. Metai = The Year = Времена года = Les saisons = Das Jahr : [atvirukai]. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963 ([Kaunas] : Valst. K. Poželos sp.). – 10 atvirukų aplanke. – Tekstas liet., rusų, pranc., anglų, vok. k.
Dailininko Vytauto Jurkūno (*1910–†1993) iliustracijos K. Donelaičio poemai „Metai“. Proginis atvirukų komplektas, skirtas lietuvių literatūros klasiko 250-osioms gimimo metinėms.
LMAVB
 
Albina Makūnaitė (*1926–†2001).
Fot. B. Aleknavičius. – Klaipėda.
LMAVB
Donelaitis, Kristijonas. Mes vyžoti būrai : [ištraukos iš poemos „Metai“] / [iliustravo Albina Makūnaitė]. – Vilnius : Vaga, 1975. – 38 p. : iliustr.
Albinos Makūnaitės (*1926–†2001) iliustruotas vaikams skirtas leidinys – ištraukos iš poemos „Metai“.
LMAVB

 

Užsienio dailininkai

 
Donelaitis, Kristijonas. Metai / vertė Grigolas Abasidze, Revazas Margiani. – Tbilisi : Litaratura da chelowneba, 1968. – 97, [3] p. – Antr. ir tekstas gruzinų k.
LNMMB
 

 
Donelaitis, Kristijonas. Pory roku = Metai / Krystyn Donelajtis ; z litewskiego przetłumaczył Zygmunt Ławrynowicz ; wstęp napisali Andrzej Wakar, Zygmunt Ławrynowicz; [opracowanie graficzne Barbara Lis-Romańczuk]. – Olsztyn ; Białystok : Pojezierze, 1982. – XLIV, 205 p. : portr., iliustr. – (Literatura Warmii i Mazur w dawnych wiekach). – Gretutinis tekstas liet. ir lenkų k.
1982 m. Lenkijoje, Olštyne ir Balstogėje, išleistas poemos „Metai“ vertimas į lenkų kalba. Išvertė Zigmantas Laurinavičius (Ławrynowicz, *1925–†1987), įžangą parašė Andrius Vakaras (Wakar, *1920–†1995) ir vertėjas. Knygos pradžioje K. Donelaičio portretas – V. Jurkūno medžio raižinys.
LMAVB
 
 

 

Donelaitis, Kristijonas. Избранное : [Времена года. Басни] / Кристионас Донелайтис ; перевел с литовского Д. Бродский ; [oформление художника С. Пожарского]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1951 (Москва : Красный пролетарий). – 109, [3] p. : iliustr.
1951 m. Maskvoje išėjusioje K. Donelaičio kūrinių Rinktinėje skelbiami poemos „Metai“ ir keturių pasakėčių („Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“) vertimai, atlikti D. Brodskio.
LMAVB
 

 

Donelaitis, Kristijonas. Времена года : [поэма] / К. Донелайтис ; перевел с литовского Д. Бродский ; [художники В. Ростовцев и Л. Ростовцева]. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 108 p.
LNMMB
   
 

 

Donelaitis, Kristijonas. Времена года / Кристионас Донелайтис ; перевод с литовского Д. Бродского ; [вступительная статья Эдуардаса Межелайтиса ; художники В. Ростовцев и Л. Ростовцева]. – Москва : Художественная литература, 1964. – 149, [3] p. : iliustr.
Pakartota D. Brodskio vertimo laida – K. Donelaičio „Metai“ ir penkios pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, (Maskva, 1964), su lietuvių poeto Eduardo Mieželaičio (*1919–†1997) įvadu ir L. Gineičio straipsniu bei pastabomis. Leidinys iliustruotas dailininkų V. ir L. Rostovcevų raižiniais.
LMAVB
 

 

Donelaitis, Kristijonas. Времена года / Кристионас Донелайтис ; перевод с литовского Д. Бродского ; [вcтупительное слово Ю. Марцинкявичюса ; oформление художника Т. Константинова]. – Москва : Художественная литература, 1990. – 189, [3] p. : iliustr.
Pakartota D. Brodskio vertimo laida – K. Donelaičio „Metai“ ir penkios pasakėčios: „Lapės ir gandro česnis“, „Rudikis jomarkininks“, „Šuo Didgalvis“, „Vilks provininks“, „Aužuols gyrpelnys“, (Maskva, 1990), su lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus (*1930–†2011) pratarme ir L. Gineičio straipsniu bei pastabomis. Leidinys iliustruotas dailininko T. Konstantinovo piešiniais.
LMAVB
 
 

 

Donelaitis, Kristijonas. Årstiderna / svensk tolking av Lennart Kjellberg. – Göteborg : Bokförlaget Renässans, 1991. – 142 p. – Orig. antr.: Metai.
LNMMB
 

 

Donelaitis, Kristijonas. Лiта : поема / Крiстiйонас Донелайтiс ; з литовськоï [переклад українською мовою, пiслямова i примiтки Дмитра Чередниченка ; художник Богдан Пiкулицький]. – Киïв : Днiпро, 1989. – 125, [3] p.
LNMMB
 
Donelaitis, Kristijonas. Évszakok / [fordította Tandori Dezsö ; illusztrálta Hincz Gyula]. – [Budapest] : Európa, 1970. – 143, [4] p.
LNMMB
     
 
Donelaitis, Kristijonas. Metai : poema ; Pasakėčios, laiškai, eilėraščiai = Времена: поэма ; Басни, письма, стихи / перевод с литовского и немецкого Сергея Исаева (Clandestinus) ; автор статъи и ред. литовских текстов Микас Вайцекаускас ; художник Ирина Герасимова. – Калининград : Издательство Калининградского ПЕН-центра, 2011. – 237 p. : iliustr.
LMAVB

Šio puslapio informacija atnaujinta 2014-06-30