LIT   ENG   RU

 

Pradžia

Biografija

Kūryba ir jos leidimai

Kūrybos vertimai

Tyrimai ir kūrybos sklaida

Kristijonas Donelaitis mene

Kristijonas Donelaitis lietuvių literatūroje

Kūrinių iliustracijos

 

Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas

Virtualioje parodoje, pavadintoje „Kristijonas Donelaitis: metų ir raštų ratas“, pasakojama apie lietuvių literatūros klasiko gyvenimą, kūrybą ir rašytinio palikimo sklaidą, visa tai iliustruojant svarbesniais dokumentais, saugomais projekto vykdytojų institucijose: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Be jų, pasitelkti kai kurie dokumentai iš Prūsijos kultūros paveldo slaptojo valstybės archyvo (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlynas); jų kopijos publikuojamos, gavus minėto archyvo leidimą. Kai kurie archyviniai dokumentai skelbiami pirmą kartą.

Apie Kristijoną Donelaitį yra labai daug parašyta, jo asmenybė ir personažai įkūnyti meno kūriniuose (dailėje, muzikoje, teatre). Aprėpti visa tai virtualioje parodoje nėra lengva, todėl pasitenkinama pagrindiniais dalykais, atskleidžiančiais kūrėjo gyvenimą, originaliąją kūrybą ir vertimus į įvairias užsienio kalbas, taip pat kūrybos tyrimus ir sklaidą, rašytojo atminimo įamžinimą.

Šia virtualia paroda pristatomas projektas „Rašytinis paveldas ir Kristijonas Donelaitis“, iš dalies paremtas Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos ir 2012 m. vykdytas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (LMAVB). Jis numatomas tęsti parengiant kilnojamąją parodą. Projekto partneriai – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNMMB). Projekto vadovė – dr. Rima Cicėnienė (LMAVB), vykdytojai – dr. Daiva Narbutienė, Erika Kuliešienė, Audronė Steponaitienė, Egidijus Gotalskis, Ana Venclovienė (LMAVB), dr. Mikas Vaicekauskas (LLTI) ir Jolita Steponaitienė (LNMMB), nuotraukos Sigito Narbuto (LMAVB).

Parodos rengėjai kreipiasi į visuomenę: Donelaičio kūrybos palikimo tyrėjus ir populiarintojus, institucijas, turinčias unikalios donelaitikos, maloniai siūlydami bendradarbiauti teikiant dokumentinę ir ikonografinę medžiagą, liudijančią Donelaičio atminimo įprasminimą ir jo kūrybos sklaidą. Apie Jūsų geranorišką pagalbą informuosime šioje ir kitose planuojamose parodose.

Tolminkiemis

Parodos rengėjai

 

Šio puslapio informacija atnaujinta 2014-06-30