Apie parodą

A. Römerio biografija

Portretų galerija

Linksmieji piešiniai

Vilniaus šventovės ir gyvenamieji namai

Lietuvos provincijos vaizdai

Lietuvių tautodailė

Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

ADOMONIS, Tadas; ir ADOMONYTĖ, Nijolė. Lietuvos dailės ir architektūros istorija. Vilnius, 1997. [D.] 2. 303 p.

ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Alfredas Remeris (1832–1897). Kultūros barai, 1985, Nr. 4, p. 63–65.

ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Alfredas Römeris (1832–1897). Iš XIX amžiaus profiliai. Vilnius, 1993, p. 204–209.

ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus; ir KULAKAUSKAS, Antanas. Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva. Vilnius, 1996. 359 p.

BAIRAŠAUSKAITĖ, Tamara. Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853): bajoro viešoji ir privati erdvės XIX a. pirmojoje pusėje. Vilnius, 2011. 411 p.

ČAPLINSKAS, Antanas Rimvydas. Valdovų kelias. Vilnius, [2005]. Kn. 3: Pilies gatvė. 288 p.

GASIŪNAS, Vladas. Kraštas ir žmonės dailės kūriniuose. Iš Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės. Sudarytojas Edmundas Rimša. Vilnius, 1999, p. 211–224.

GASIŪNAS, Vladas. Alfredas Römeris Daugpilio tvirtovėje. Lietuvos dailės muziejus: metraštis, 1999, [t.] 3, p. 31–37.

JUODELIS, Petras. Lietuvos dailininkai – 1863 metų sukilimo dalyviai. Lietuvos dailės muziejus: metraštis, 1998, [t.] 2, p. 31–50.

KAMALOWA, Danuta; ir WIĘCEK, Adam. Romer Alfred Izydor. Iš Polski słownik biograficzny. Wrocław [et al.], 1989, t. 31/4, z. 131, p. 630–632.

KARŁOWICZ, Jan. Alfred Römer. Tygodnik illustrowany, 1897, Nr.7, p. 136–137.

KRIŠČIŪNAITĖ, Laura. Primirštas Renesanso architektūros šedevras. Literatūra ir menas, 2007, lapkr. 30, p. 8–9.

Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje: [katalog wystawy]: Toruń, 15 marca–5 maja 1996, Wilno, 7 czerwca–7 lipca 1996 = Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos: parodos katalogas. Muzeum Okregowe w Toruniu, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie; redakcja katalogu: J. Malinowski ... [et al.]. Toruń, 1996. 700 p.

KULVIETYTĖ-SLAVINSKIENĖ, Aušrinė. Vilniaus dailininkai Edvardas Matas ir Alfredas Riomeriai Miunchene. Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 2003, t. 29: Vilnius kaip dailės mokymo ir sklaidos centras, p. 43–52.

Lietuvos dailės istorija. Sudarytojai: Alfonsas Andriuškevičius, Adomas Butrimas ... [et al.]. Vilnius, 2002. 410 p.

Lietuvos dvarai: dviejų tomų žinynas. Sudarytoja Ingrida Semaškaitė. Vilnius, 2009, t. 1–2.

Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988. [T.] 1 : Vilnius. 591 p.

MAŽEIKIENĖ, Ona. Vaizdų metraštininkai: dailininkų Römerių kūrybos paroda Radvilų rūmuose. 7 meno dienos, 2006, rugs. 8, p. 8.

MIKULIONIS, Stanislovas. Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir bernardinų vienuolyno statybos istorija. Vilniaus dailės akademijos darbai, 1993, t. 1. 109 p.

MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios: žinynas. Vilnius, 1993. 624 p.

MIŠKINIS, Algimantas. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. Vilnius, 2009. T. 4: Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai. 632 p.

MULEVIČIŪTĖ, Jolita. Kieno veidas?: apie XIX a. II pusės–XX a. pradžios portreto žanro ypatumus. Iš Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII–XXI a.). Vilnius, 2008, p. 66–91.

NĖNIENĖ, Inga. Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika. Vilnius, 2006. 304 p.

Nie ustawajmy więc w ochocie pisania: z dziejów Romerów na Litwie. Wybór, opracowanie i wstęp Danuta Kamolowa. Warszawa, 1992. 211 p.

PAJEDAITĖ, Ingrida. Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija. Bibliografija, 2008/09, 2011, p. 82–94.

PAJEDAITĖ, Ingrida. Alfredas Römeris: jubiliejinių metų atradimai. Mokslas ir gyvenimas, 2012, Nr. 5–6, p. 31–33.

Pasmo czynności ciągiem lat idące: z dziejów Romerów na Litwie. Wybór, opracowanie i wstęp Anna i Andrzej Rosnerowie. Warszawa, 1992. 343 p.

RÖMER, Alfred. Monografia Römerów Herbu Scipio wraz z tablicą genealogiczną i zapiskami biograficznemi wybitniejszych członków tejże rodziny. Przemyśl, 1880.

RÖMER, Alfred. Wspomnienia z r. 1864–1865. Tygodnik illustrowany, 1912, Nr. 28–38.

ROMER, Eugeniusz. Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija = Monografia rodu Römerów na Inflantach i Litwie. [Parengė Jolanta Širkaitė]. Vilnius, 2009. 528 p.

RÖMER-OCHENKOWSKA, Helena. Sztuka litewska, II: Alfred Römer. Parašas: H. R.-O. Litwa i Ruś. Wilno, 1913, z. 7–9, p. 1–30.

RÖMER-OCHENKOWSKA, Helena. Świat w karykaturze: (z albumu karykatur Alfreda Römera). Parašas: Helena Römer. Wilno, 1939, Nr. 2, p. 128–144.

ŠATAVIČIŪTĖ, Lijana. Tautodailės sąjūdis XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvoje. Tautodailės metraštis: Klaipėdos kraštas, 2008, Nr.15/16, p. 4–11.

ŠILENKAITĖ, Loreta. Alfredo Römerio etnografinės tematikos kūriniai. Kultūros barai, 1992, Nr. 5, p. 54–56.

ŠIRKAITĖ, Jolanta. Nežinomi Römerių dinastijos dailininkai. Kultūrologija, 2003, t. 10 : Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai, p. 349–362.

ŠIRKAITĖ, Jolanta. Dailininkai Römeriai = The artists of the Römer family. Vilnius, 2006. 192 p.

ŠIRKAITĖ, Jolanta. Lietuvos Römerių dvarai XVII–XX a. Iš Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries: mokslinių straipsnių rinkinys. Parengė Jolanta Širkaitė. Vilnius, 2008, p. 21–33.

TARANDAITĖ, Dalia. Radvilų rūmuose – dailininkų Römerių kūryba. Literatūra ir menas, 2006, birž. 23, p. 9, 13.

TARANDAITĖ, Dalia. Portreto žanras Alfredo Römerio kūryboje. Iš Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries: mokslinių straipsnių rinkinys. Parengė Jolanta Širkaitė. Vilnius, 2008, p. 76–110.

Ubiory włościan i krzyże na Żmudzi: (podług rysunku A. Römera). Tygodnik illustrowany, 1860, Nr. 40, p. 364–365.