Apie parodą

A. Römerio biografija

Portretų galerija

Linksmieji piešiniai

Vilniaus šventovės ir gyvenamieji namai

Lietuvos provincijos vaizdai

Lietuvių tautodailė

Šaltiniai ir literatūra

Lietuvių tautodailė

„Be liaudies meno paveldo šiandien sunku įsivaizduoti modernios kultūros puoselėjimą ir tautinės savimonės ugdymą. Tradiciniais raštais marginti audiniai, drožiniai, keramika, tautiniai drabužiai ir netgi neįmantrūs kaimo buities reikmenys mūsų suvokiami kaip savasties liudytojai, leidžiantys pajusti savo išskirtinumą plačiajame pasaulyje. Net sunku patikėti, kad Europoje tautodaile aktyviau pradėta domėtis tik XIX amžiaus antrojoje pusėje. Būtent tada liaudies pavelde įžvelgta ne tik etnografinė, bet ir meninė vertė, tautodailė pradėta traktuoti kaip svarbi valstybės kultūros politikos dalis, glaudžiai susijusi su besikeičiančia naujųjų laikų istorine situacija, estetiniais ir ideologiniais visuomenės poreikiais, romantizmu, imperijų priespaudą kentusių tautų savitumo paieškomis. <...> Liaudies meno plėtra XIX a. Lietuvoje neįgavo tokio plataus masto kaip Europoje ir netgi Rusijos centruose. Stabdantį vaidmenį mūsų krašte suvaidino po 1863 m. sukilimo įvesti apribojimai nacionalinei kultūrai, liaudies meną remiančių draugijų ir organizacijų stoka, negalėjusių išvystyti visapusiškos veiklos net po 1904 m. lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo. Tačiau pavienių asmenų ir visuomeninių organizacijų pastangų buvo įdėta. Apie tai liudija to meto šviesuomenės domėjimasis liaudies amatais, dirbinių rinkimo vajus, švietėjiško pozityvizmo idėjomis užsikrėtusių dvarininkų pastangos plėtoti tradicinius amatus, savo ūkiuose steigiant audimo dirbtuves-mokyklas. <...> Etnografija ypač traukė dailininkus. Jie suvokė, kad norint sukurti autentišką profesionaliosios dailės stilių, reikia liaudies kūrybą pažinti ir studijuoti. Dailininkas Alfredas Römeris dar 1860 m. piešė ir publikavo kryžius bei valstiečių aprangą iš Trakų ir Novoaleksandrovsko (dab. Zarasai) apskričių...“
(L. Šatavičiūtė, Tautodailės sąjūdis XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Lietuvoje. Tautodailės metraštis: Klaipėdos kraštas, 2008, Nr.15/16, p. 4.)
Valstietė tautiniais drabužiais.
XIX a. 6 deš. Popierius, pieštukas, pilka akvarelė, 26x13,1.
Publikuota 40-ajame 1860 m. Tygodnik illustrowany numeryje.
LMAVB RS, F320-239

 

Kauno gubernijos valstietės apranga.
XIX a. 6–7 deš. Popierius, akvarelė, 23,8x12,5.
LMAVB RS, F320-2330/103

Kauno gubernijos valstietės apranga.
XIX a. 6–7 deš. Popierius, pieštukas, 23,8x11.
LMAVB RS, F320-2330/104

 

Valstietės kepuraitė.
XIX a. 6–7 deš. Popierius, akvarelė, 10,9x9,1.
LMAVB RS, F320-2330/105

Lietuviška vyža.
XIX a. II p. Popierius, akvarelė, 11,2x25,2.
LMAVB RS, F320-155

 

Lietuvių liaudies kryžiai.
XIX a. II p. Kartonas, pilka akvarelė, 33,4x25,3.
LMAVB RS, F320-231

 

Stogastulpis.
Kriaunos, XIX a. 6–7 deš.
Popierius, akvarelė, 20,6x6,5.
LMAVB RS, F320-2330/12

Stogastulpis.
Kriaunos, XIX a. 6–7 deš.
Popierius, akvarelė, 20,7x6,7.
LMAVB RS, F320-2330/15

Stogastulpis.
Kriaunos, XIX a. 6–7 deš.
Popierius, pieštukas, 14,9x5,6.
LMAVB RS, F320-2330/13

Stogastulpis.
Kriaunos, XIX a. 6–7 deš.
Popierius, pieštukas, 20,7x7,2.
LMAVB RS, F320-2330/14