Apie parodą

A. Römerio biografija

Portretų galerija

Linksmieji piešiniai

Vilniaus šventovės ir gyvenamieji namai

Lietuvos provincijos vaizdai

Lietuvių tautodailė

Šaltiniai ir literatūra

Linksmieji piešiniai

„Beveik nebuvo vakaro, kad draugiško pokalbio metu Alfredas nebūtų į rankas paėmęs pieštuko ir nenupiešęs kurio nors iš esančiųjų tikslaus atvaizdo arba kokios nors situacijos, ar bent jau taiklios, sąmojingos, tačiau nė vieno niekada neįžeidžiančios karikatūros.“
(J. Karłowicz, Tygodnik illustrowany, 1897, Nr.7, p. 137)

Ūkininko pavyzdys (A. Römerio autokarikatūra).
Tarnautojo pavyzdys (Jono Karlovičiaus karikatūra).
XIX a. 7 deš. Popierius, tušas, plunksnelė, 12,5x20.
LMAVB RS, F320-996/5

 

Ponas Edvardas Römeris labai užsiėmęs tapymu
Alfredo Römerio tėvo, visuomenės ir kultūros veikėjo, Vilniaus meno mokyklos profesoriaus Jono Rustemo buvusio mokinio, Römerių dailininkų dinastijos pradininko, šaržas.
XIX a. II p. Popierius, pieštukas, 22,5x15,3.
LMAVB RS, F320-999/14
Severinas Römeris (1814–1890) – A. Römerio dėdė, meno mecenatas, Vilniaus Senienų muziejaus narys-rėmėjas, už dalyvavimą Simono Konarskio sąmoksle, vėliau – paramą sukilėliams ne kartą kalintas cariniuose kalėjimuose, ištremtas į Rusijos gilumą.
XIX a. II p. Popierius, tušas, plunksnelė, 12,1x19,7.
LMAVB RS, F320-998/34
Auksinis jaunuolis. Edvardas Matas Römeris išleistuvių į Dresdeną vakare
A. Römerio brolio, žymaus Lietuvos tapytojo, išsilavinimą įgijusio Dresdeno ir Miuncheno dailės akademijose, karikatūra.
[1868]. Popierius, tušas, plunksnelė, 22x19,5.
LMAVB RS, F320-996/8
Elena Römerytė su aukle madmuazele Dupont ir katinu Roquet eina pasivaikščioti
XIX a. 8–9 deš. Popierius, plunksnelė, 14x17.
LMAVB RS, F320-998/51
Parodomoji programa
Vilniaus kunigų seminarijos muzikos profesorius Grimas, A. Römerio pusseserė Marija Römerytė (1847–1939), jo bičiuliai Konstantinas Pšezdzeckis (Konstanty Przezdziecki, 1846–1896) ir Konstantinas Brochockis (Konstanty Brochocki, 1838–1913), muzikuojantys Reinoldo Tyzenhauzo namuose Trakų gatvėje.
XIX a. 7 deš. Popierius, pieštukas, 18x26.
LMAVB RS, F320-996/9
Grafienė Klementina Potockytė-Tiškevičienė (Klementyna Potocka-Tyszkiewicz, 1856–1921) – vienos gražiausių XIX a. II p. rezidencijų Vilniaus mieste (dabar Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka) savininkė, savo prabangiuose rūmuose besigėrinti Gedimino bokšto vaizdu.
XIX a. 9 deš. Popierius, tušas, plunksnelė, 12x11,5.
LMAVB RS, F320-998/25
Skubėk, skrajūne trumpakoji
Ignotas Ivaškevičius pasiųstas su skubiu reikalu į Vilnių Turėjusio įprotį nuolat vėluoti arba nežinia kur „pradingti“ tolimo A. Römerio giminaičio iš žmonos pusės Ignoto Ivaškevičiaus (Ignacy Iwaszkiewicz) karikatūra.
1877. Popierius, pieštukas, 22,5x35,5.
LMAVB RS, F320-996/14
Fotografų kova
Žymių Lietuvos fotomenininkų Juozapo Čechavičiaus (Józef Czechowicz, 1818–1888) ir Aleksandro Štrauso (Aleksander Strauss, 1834–1896) karikatūra.
XIX a. 7 deš. Popierius, pieštukas, 18,7x25,9.
LMAVB RS, F320-996/13
Angliška perkūno oželių medžioklė Lietuvoje (laikotarpis, kai buvo įvesti medžioklės apribojimai)
XIX a. 7–8 deš. Popierius, tušas, plunksnelė, 21x13,2.
LMAVB RS, F320-996/3
Lietuviai grįžta prie savo protėvių papročių
„Prisėlinsim ten atsargiai ir tyliai,
kad nepaspruktų mūsų laimikis.“

(Citata iš prancūzų kompozitoriaus Danielio Aubero (1782–1871) komiškosios operos Fra Djavolas (1830), pasakojančios apie tokia pravarde vadintą Pietų Italijos plėšikų vadeivą.)
XIX a. 7–8 deš. Popierius, tušas, plunksnelė, 21x13,2.
LMAVB RS, F320-996/4