Apie parodą

A. Römerio biografija

Portretų galerija

Linksmieji piešiniai

Vilniaus šventovės ir gyvenamieji namai

Lietuvos provincijos vaizdai

Lietuvių tautodailė

Šaltiniai ir literatūra

Portretų galerija

„Šeimos nariai, artimi ir tolimesni giminės, kaimynai, draugai ir bičiuliai, visuomenės, politikos, kultūros veikėjai, miesto inteligentija, provincijos dvarininkai ir paprasta liaudis – daugybė skirtingų charakterių ir tipažų, skirtingo temperamento, gyvenimo būdo ir likimo žmonių tapo neišsemiamu dailininko įkvėpimo šaltiniu, nesvarbu, kokioje vietoje ar situacijoje jis buvo atsidūręs – lankėsi dvarininkų salonuose ar laukė nuosprendžio cariniame kalėjime, buvo paniręs į didmiesčių šurmulį ar dienas leido ramioje provincijoje. Kone su visais portretuose įamžintais žmonėmis A. Römerį siejo asmeninis ryšys. Būdamas nepriklausomas nuo užsakymų modelius dailininkas rinkosi laisvai – tuos, su kuriais siejo sentimentai, kuriuos gerbė ir kuriais žavėjosi, kurie jį domino kaip asmenybės ar tapybiški modeliai, galų gale tuos, kurie tuo metu buvo šalia, su kuriais gyveno, bendravo, dirbo ir linksminosi. Šiuo požiūriu portretinę A. Römerio tapybą galime pavadinti net autobiografine – tai jo aplinkos, jo vertybių ir idealų, skirtingų jo biografijos tarpsnių atspindys jį supusių žmonių veiduose.“
(D. Tarandaitė, Römeriai Lietuvoje XVII–XX a., 2008, p. 76)

Autoportretas.
[1867]. Popierius, pieštukas, 28,5x22,5.
LMAVB RS, F320-132

Vanda Sulistrovskytė-Römerienė (1853–1944) – dvarininko Edmundo Sulistrovskio ir Antaninos Karnickaitės duktė, A. Römerio žmona.
XIX a. 8–9 deš. Popierius, kartonas, tušas, plunksnelė, 19,4x12,1.
LMAVB RS, F320-245
Elena Römerytė (1875–1947) – dailininko duktė, rašytoja, žurnalistė, visuomenės ir kultūros veikėja, ištekėjusi už poeto, meno istoriko, muziejininko Henriko Ochenkovskio (Henryk Ochenkowski, 1872–1925).
XIX a. 9 deš. Popierius, sangvinas, 27,3x36.
LMAVB RS, F320-143
Izidorius Römeris (1843–1910) – A. Römerio brolis.
1862. Popierius, pieštukas, 24x19,6.
LMAVB RS, F320-2330/181
Ona Römerytė-Podbereskienė (1805–1890) – dailininkė mėgėja. Mykolo Juozapo Römerio ir Rachelės de Raës duktė, Alfredo Römerio teta, ištekėjusi už Ksavero Podbereskio (1806–1899). Gyveno Vilniuje, Dembinos, Musninkų, Veprių dvaruose.
XIX a. 7 deš. Popierius, akvarelė, 12,3x8,3.
LMAVB RS, F320-2330/173
Stanislovas Römeris (1823–1876) – Panerių dvaro (Elektrėnų sav.) savininkas, A. Römerio tėvo pusbrolis.
XIX a. 7 deš. Popierius, pieštukas, 36x27.
LMAVB RS, F320-107
Jonas Karlovičius (Jan Karłowicz, 1836–1903) – žymus kalbininkas, tautosakininkas, etnografas ir muzikologas, A. Römerio svainis. Parašė specialistų palankiai įvertintą studiją Apie lietuvių kalbą, vienas ir su bendraautoriais parengė Lenkų tarmių žodyną ir Lenkų kalbos žodyną, paskelbė buvusiose Lietuvių Didžiosios Kunigaikštystės žemėse surinktų pasakų ir sakmių rinkinį, aprašė liaudies muzikos instrumentus ir senąją kaimo architektūrą.
Vyšniavas,1880. Popierius, rašalas, 26,6x25,8.
LMAVB RS, F320-102
Boleslovas Lopacinskis (Bolesław Łopaciński, 1832–1904) – dvarininkas, intelektualas, Ignoto Lopacinskio ir Teklės Valavičiūtės sūnus, A. Römerio bičiulis.
1862. Popierius, pieštukas, 38,2x27,7.
LMAVB RS, F320-375
Reinoldas Tyzenhauzas (Rajnold Tyzenhaus, 1830–1880) – Konstantino Tyzenhauzo ir Valerijos Vankavičiūtės sūnus, Rokiškio dvaro savininkas, neogotikinės Šv. Mato bažnyčios fundatorius, paskutinis Rokiškio šakos Tyzenhauzų atstovas.
Rokiškis, XIX a. 7 deš. Popierius, pieštukas, 15,5x13.
LMAVB RS, F320-2330/169
Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz, 1849–1924) – dailininkas tapytojas, aktyvus kultūrinio gyvenimo dalyvis, A. Römerio bičiulis.
XIX a. II p. Popierius, akvarelė, 33x22,8.
LMAVB RS, F320-259
Florijonas Danovskis (Florian Danowski, 1822–1903) – Römerių šeimos bičiulis, nepakeičiamas pagalbininkas tvarkant ūkinius jų dvarų reikalus. Už dalyvavimą 1846 m. brolių Dalevskių įkurtos patriotinės Lietuvos jaunimo brolybės sąjungos veikloje 1848 m. dešimčiai metų ištremtas į Sibirą. Po 1863–1864 m. sukilimo vėl ištremtas. Į Lietuvą grįžo 1874 m.
XIX a. 6–7 deš. Popierius, pieštukas, 12,6x9,5.
LMAVB RS, F320-2330/170
Kriaunų klebonas Juozapas Šileika.
XIX a. 6–7 deš. Popierius, pieštukas, 24,7x17,4.
LMAVB RS, F320-2330/184
Trakų bažnyčios vargonininkas Čerskis.
XIX a. 8–9 deš. Popierius, akvarelė, 23x18.
LMAVB RS, F320-150
Joakimas Jasevičius (Joachim Jasiewicz) – po kaimus keliaujantis amatininkas.
1850. Popierius, pieštukas, 27,8x13,2.
LMAVB RS, F320-248