LIT   ENG   RU

 

Главная страница

Биография

Произведения и издания

Переводы произведений

Изучение и распространение творчества

Кристионас Донелайтис в искусстве

Иллюстрации к произведениям

Кристионас Донелайтис в искусстве

G. Jokūbonio, V. Grybo, P. Rimšos, K. Bogdano, V. Kalinausko, B. Vyšniausko, V. Valiaus, A. Aleksandravičiaus, S. Ušinsko, E. Varno kurtų Donelaičio portretų albumas, skirtas poeto 250-osioms gimimo metinėms : [Альбом портретов К. Донелайтиса работы Г. Якубониса, В. Грибаса, П. Римши, К. Богданаса, В. Калинаускаса, Б. Вишняускаса, В. Валюса, А. Александравичюса, С. Ушинскаса и Э. Варнаса, посвященный 250-ой годовщине рождения поэта]. – Vilnius : Vaga, 1964 ([Kaunas] : Valst. K. Poželos sp.). – 1 iliustr. lap. sulankst. į 10 p.
БВЛАН
 
 
   

 

Kristijonas Donelaitis. Didysis lietuvių tautos dainius, 1714–1764 : [плакат]. – Kaunas : Lithuanian Society for Friendship and Cultural Relation, 1964 (K. Požėlos spaustuvė). – 1 lap. ; 86, 0 x 59.

НБЛММ
Chlebinskas, Saulius. Kristijonas Donelaitis, 1714–1780 : [плакат]. – Vilnius : [s. n.], 1988 (M. Šumausko spaustuvė). – 1 lap. ; 57,0 x 87,0.
НБЛММ
Kaušinis, Vytautas. Kristijonas Donelaitis, 1714–1780 : [плакат]. – Vilnius : Mintis, 1988 (LKP CK leidyklos spaustuvė). – 1 lap. ; 60,0 x 90,0.
При создании плаката использован бюст Кристионаса Донелайтиса работы Э. Варнаса
НБЛММ
Mikalajūnas, Marius. Kristijonas Donelaitis : [плакат]. – Vilnius : Didakta, [2009]. – 1 lap. ; 10,00 x 69,5.
НБЛММ
Skulptoriai skaito Donelaitį = Sculptors read Donelaitis : [bronzos liedinimo simpoziumas 2011 m. : parodos katalogas / sudarymas: Regina Šimulynienė ; vertimas į anglų kalbą: Diana Barnard]. – Vilnius : Šv. Jono gatvės galerija, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 35, [1] p. : iliustr.
БВЛАН

 

Donelaitis, Kristijonas. Metai : [фонограмма] / kompozitorius Bronius Kutavičius ; režisierius Tomas Vaisieta. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, © 1985 ([Rīga] : Рижский завод грп.).
2 пластинки в  обложке : 33 1/3 об./мин. Исполнители: Томас Вайсета, Альгирдас Грашис, Йонас Каваляускас, Пранас Трейнис, Альгимантас Зигмантавичюс, Миколас Смагураускас, Антанас Пикелис, Аудронис Рукас, Миндаугас Цапас, Сигитас Рачкис, Регина Палюкайтите, Рамутис Римейкис, Юозас Ярушевичюс, Вилюс Петраускас, Йонас Брашкис, Гинвиле Вайсетайте, Янина Берукштите, Гражина Урбонайте, актеры ; ансабль новой музыки под руководством Шарунаса Накаса. – Запись 1984 г.

[Пластинка 1] : Радости весны. – 1985. – 1 пластинка  (ок. 52 мин.).
НБЛММ
 

Donelaitis, Kristijonas. Metai : [фонограмма] / kompozitorius Bronius Kutavičius ; režisierius Tomas Vaisieta. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1985 ([Rīga] : Рижский завод грп.). 2 пластинки в  обложке : 33 1/3 об./мин. Исполнители: Томас Вайсета, Альгирдас Грашис, Йонас Каваляускас, Пранас Трейнис, Альгимантас Зигмантавичюс, Миколас Смагураускас, Антанас Пикелис, Аудронис Рукас, Миндаугас Цапас, Сигитас Рачкис, Регина Палюкайтите, Рамутис Римейкис, Юозас Ярушевичюс, Вилюс Петраускас, Йонас Брашкис, Гинвиле Вайсетайте, Янина Берукштите, Гражина Урбонайте, актеры ; ансабль новой музыки под руководством Шарунаса Накаса. – Запись 1984 г.

[Пластинка 2] : Труды лета. – 1985. – 1 пластинка  (ок. 52 мин.).
НБЛММ

Donelaitis, Kristijonas. Metai : [фонограмма] / režisierius T. Vaisieta ; kompozitorius B. Kutavičius ; [pritaria] Š. Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1987 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – На обложке комментарии на рус. и лит. языках.
[Пластинка 1] : Блага осени. – 1987. – 1 пластинка (49 мин., 06 сек.) ; 30 см. –  Исполнители: Томас Вайсета, Юозас Ярушевичюс, Пранас Трейнис, Антанас Пикелис, Альгирдас Грашис, Йонас Каваляускас, Каролис Дапкус, Альгимантас Бружас, Миндаугас Цапас,  Вилюс Петраускас, Сигитас Рачкис, Рамутис Римейкис, Аудронис Рукас, Гинвиле Вайсетайте,  Янина Берукштите, Гражина Урбонайте, Йоана Валанчюте.

НБЛММ

Donelaitis, Kristijonas. Metai : [фонограмма] / režisierius T. Vaisieta ; kompozitorius B. Kutavičius ; [pritaria] Š. Nako vadovaujamas naujosios muzikos ansamblis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская студия грамзаписи, 1987 ([Rīga] : Рижский завод грп).    На обложке комментарии на рус. и лит. языках.
[Пластинка 2] : Зимние заботы. – 1987. – 1 пластинка (50 мин., 11 сек.) ; 30 см. –  Исполнители: Томас Вайсета, Юозас Ярушевичюс, Пранас Трейнис, Альгирдас Грашис, Йонас Каваляускас, Каролис Дапкус, Витаутас Думшайтис,  Вилюс Петраускас, Сигитас Рачкис, Рамутис Римейкис, Аудронис Рукас, Гинвиле Вайсетайте,  Янина Берукштите, Гражина Урбонайте, Йоана Валанчене.
НБЛММ

 
Balakauskas, Osvaldas. Jau saulelė vėl … = Schon stieg die Sonne / eilės Kristijono Donelaičio ; [atlieka] Vilniaus savivaldybės choras „Jauna Muzika“, dirig. Vaclovas Augustinas Iš: Lietuvių choro muzikos rinktinė : [фонограмма]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija : Jauna Muzika, 1999.
НБЛММ
Jau saulelė … : [фонограмма] : teatralizuota 4 dalių programa : albumas / Alka, Vorusnėlė ; [muzika] Mažosios Lietuvos folkloras ; K. Donelaičio tekstai ; scenarijaus autorė ir režisierė D. Kiseliūnaitė ; režisieriaus padėjėja V. Morkūnienė ; dailininkė E. Matulionienė ; [atlieka]: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ ir Klaipėdos etnokultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vorusnėlė“, vadovė Dalia Kiseliūnaitė ; Klaipėdos m. etnokultūros centro folkloro ansamblis „Alka“, vadovai Vida Morkūnienė ir Jonas Petrauskas. – Klaipėda : Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras : KU, [2002]. – 2 аудиодиска (40 мин., 34 сек., 46 мин., 25 сек.) : [стерео], цифр. + 1 лист (слож. в [4] стр. : иллюстр.).
НБЛММ
 

 
  Donelaitis, Kristijonas. Metai : [keturių metų laikų inscenizacija : spektaklio programa, Chicago, 1964 spalio 17–18 / Scenos darbuotojų sąjunga] : [Времена года: [постановка поэмы : программа спектакля, Чикаго, 17-18 октября 1964 г./Союз работников сцены]] . – Chicago : [Scenos darbuotojų sąjunga], 1964. – [4] p.

Dubonis, Romas. Kristijonas : A. Bražinsko opera : [афиша]. – [Vilnius : Akademinis operos ir baleto teatras, 1985 (M. Šumausko spaustuvė). – 1 lap. ; 62,5 x 84,0.

При создании афиши использована гравюра В. Юркунаса.
НБЛММ
 
Jau saulelė vėl atkopdama … : ekslibrisai apie Kristijoną Donelaitį : [каталог / составитель A. Čepauskas]. – Vilnius : Lietuvos TSR savanoriškosios knygos bičiulių draugijos Vilniaus miesto organizacijos valdyba, 1989. – [16] p. : iliustr. Это издание содержит экслибрисы работы литовских графиков, созданных в память Критионаса Донелайтиса. Издание посвящено 275-летию со дня рождения классика литовской литературы.
БВЛАН