Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
1912–2012

Apie parodą

Bibliotekos istorija

Viešosios Vrublevskių bibliotekos pradžia

T. Vrublevskis ir šeima

T. Vrublevskio ir Viešosios Vrublevskių bibliotekos bičiuliai

Valstybinė Vrublevskių biblioteka

Biblioteka Lietuvos mokslų akademijoje

Bibliotekos unikumai ir raritetai

Jų darbai garsina Biblioteką

Iš Bibliotekos veiklos

Laisvalaikio akimirkos

Apie parodą

2012 m. balandžio 27 – birželio 12 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikė jubiliejinė paroda, skirta Vrublevskių bibliotekos įkūrimo šimtmečiui.

1912 m. buvo įkurta Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių viešosios bibliotekos draugija, kuriai patikėta saugoti ir rūpintis Vrublevskių šeimos rinkiniais. Šios draugijos komitetui vadovauti ėmėsi žymus Vilniaus advokatas, bibliofilas ir visuomenininkas Tadas Stanislovas Vrublevskis (1858–1925). Biblioteką pavadinęs tėvų vardu, jis šios visuomeninės organizacijos nuosavybėn perdavė visą iš tėvų paveldėtą biblioteką, archyvą ir muziejinius rinkinius. Biblioteka buvo formuojama įvairiais būdais: atskiros kolekcijos įgyjamos iš kultūros ir mokslo veikėjų, dvarininkų ir miestiečių. Fondų plėtrai ypač padėjo Bibliotekos globėjai, susibūrę į visuomenines organizacijas: po Pirmojo pasaulinio karo įsteigtą Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugiją mokslui remti, o Biblioteką perdavus Vilniaus miestui (1925) ir jai gavus valstybinės įstaigos statusą, – naujai įkurtą Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugiją (1936). 1931 m. Valstybinė Vrublevskių biblioteka įsikūrė renovuotuose grafų Tiškevičių rūmuose – juose iki šiol ir veikia. 1940 m. rugsėjo 1 d. Valstybinė Vrublevskių biblioteka buvo pavesta Lituanistikos institutui, kuris 1941 m. sausio 16 d. buvo pertvarkytas į Lietuvos TSR mokslų akademiją, o Biblioteka tapo Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrine biblioteka. 2009 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumas sugrąžino Bibliotekos pavadinimui Vrublevskių vardą.

Parodoje eksponuoti įvairūs dokumentai, atskleidžiantys Bibliotekos kūrimo raidą: pradedant T. S. Vrublevskio asmeninės bibliotekos ekslibrisų pavyzdžiais, sukurtais 1908 m. švenčiant šio bibliofilo 50-metį, taip pat Vrublevskių šeimos archyviniais dokumentais, baigiant šių dienų Bibliotekos pasiekimais ir darbais. Didelis dėmesys skirtas žmonėms, labiausiai prisidėjusiems prie Bibliotekos kūrimo per visą jos gyvavimo šimtmetį.

Parodą rengė sutelktos Bibliotekos darbuotojų pajėgos, kurioms vadovavo direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė. Eksponatus išrinko ir aprašė Rankraščių skyriaus vedėja Erika Kuliešienė, Retų spaudinių skyriaus vedėja dr. Daiva Narbutienė, Informacijos skyriaus vyresnioji bibliografė Rūta Kazlauskienė, viešųjų pirkimų specialistė Džiuljeta Malinauskaitė. Dokumentus kopijavo Skaitmeninimo skyriaus vedėjas Egidijus Gotalskis ir Informacinių sistemų skyriaus vyriausioji redaktorė Audronė Steponaitienė, parodą apipavidalino Leidybos skyriaus maketuotoja Audronė Stasiukaitytė. Dokumentų fizinę būklę įvertino ir parengė eksponavimui Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus darbuotojos (vedėja Birutė Giedraitienė).

Daiva Narbutienė
Virtualų  katalogą parengė Audronė Steponaitienė ir Daiva Narbutienė