Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
1912–2012

Apie parodą

Bibliotekos istorija

Viešosios Vrublevskių bibliotekos pradžia

T. Vrublevskis ir šeima

T. Vrublevskio ir Viešosios Vrublevskių bibliotekos bičiuliai

Valstybinė Vrublevskių biblioteka

Biblioteka Lietuvos mokslų akademijoje

Bibliotekos unikumai ir raritetai

Jų darbai garsina Biblioteką

Iš Bibliotekos veiklos

Laisvalaikio akimirkos

Valstybinė Vrublevskių biblioteka

Valstybinės Vrublevskių bibliotekos iškaba.
F75-132/1, lap. 2

Tado Vrublevskio testamento, surašyto 1920 m. gruodžio 19 d., nuorašas (Vilnius, 1941 IX 19).
F75-1

S. Rygelis perduoda Biblioteką naujajam direktoriui E. Košmyderiui, 1939 IX 09.
Fotogr. Janas Bułhakas

 
Vaizdas į Biblioteką nuo dešiniojo Neries kranto potvynio metu.
Fotogr. J. Łozinski. 1931.
Fg1-98/14

Bibliotekos vadovai

Tadas Vrublevskis Stefanas Rygelis Ervinas Košmyderis
Stefanas Burhardas Marianas Pieciukievičius Antanas Valaitis

J. Bułhako nuotraukose Bibliotekos interjeras:

Fundatoriaus salė Fundatoriaus salė Direktoriaus kabinetas
Ikonografijos muziejus Rankraščių skaitykla Senųjų spaudinių skaitykla
Sovietikos skaitykla su vaizdu į Periodikos skaityklą Bendroji skaitykla Vestibiulis
T. Vrublevskio bendražygiai, Vrublevskių bibliotekos kūrėjai Stefanas Rygielis (18871945) ir Helena Drège (1888–1956).
Fotogr. Janas Bulhakas, apie 1920.
F15.221
Valstybinės Vrublevskių bibliotekos darbuotojai.
Fotogr. Janas Bułhakas, 1937
Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugijos mokslui remti komitetas.
Fotogr. Janas Bułhakas, apie 1926.
A-8626
Tiškevičių rūmų, kuriuose 1931 m. įsikurs Valstybinė Vrublevskių biblioteka, statyba: 1885 m. gegužės ir lapkričio mėn.
Fotogr. Juzefas Čechavičius (Czechowicz), 1885.
SFg-56, Fg1-1659
Valstybinės Vrublevskių bibliotekos (1925–1932) darbuotojai.
Fotogr. Janas Bułhakas, 1932
Valstybinė Vrublevskių biblioteka: pastatas.
Fotogr. Janas Bułhakas, XX a. 4 deš.
A-8626

Vrublevskių bibliotekos iškaba.
F75-132/1, lap. 20