Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
1912–2012

Apie parodą

Bibliotekos istorija

Viešosios Vrublevskių bibliotekos ištakos

T. Vrublevskis ir šeima

T. Vrublevskio ir Viešosios Vrublevskių bibliotekos bičiuliai

Valstybinė Vrublevskių biblioteka

Biblioteka Lietuvos mokslų akademijoje

Bibliotekos unikumai ir raritetai

Jų darbai garsina Biblioteką

Iš Bibliotekos veiklos

Laisvalaikio akimirkos

Biblioteka Lietuvos mokslų akademijoje

Bibliotekos vadovai

Simas Sužiedėlis

Petras Vaičiūnas

Juozas Jurginis

Vladas Banaitis

Stasys Brašiškis

Dr. Juozas Marcinkevičius

Dr. Sigitas Narbutas

Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos vedėjo A. Valaičio raštas Švietimo ministerijos kultūros reikalų departamentui dėl Bibliotekos sklypo ir pinigų perdavimo Valstybinei Vrublevskių vardo bibliotekai (Vilnius, 1940 VIII 24).
LMAA, F. 1, apyr. 1, b. 29, lap. 2-3

Lituanistikos instituto direktoriaus prof. M. Biržiškos raštas Valstybės kontrolei dėl Bibliotekos perėmimo.
LMAA, E 1, apyr. 1, b. 29, lap. 4

Valstybinės Vrublevskių vardo bibliotekos perdavimo Lituanistikos institutui aktas (Vilnius, 1940 IX 06).
F75-87, lap. 77-78

Bibliotekos pastatas ir interjeras

Potvynis Vilniuje prie Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos, 1951

Potvynis Vilniuje prie Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos, 1956

Potvynis Vilniuje prie Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos, 1958

Katalogų kambarys, 1959

Senų, retų spaudinių ir kartografinių leidinių skyriaus skaitykla, 1959

Senų, retų spaudinių ir kartografinių leidinių skyriaus skaitykla, 1983

Periodikos skaitykla, 1966

Periodikos skaitykla, 1972

Bendroji skaitykla, 1965

Bendroji skaitykla, 2004

Biblioteka, 1972

Bibliotekos knygų saugyklos statyba, 1972

Bibliotekos knygų saugykla, 2004

Knygų fondai

Šiame 2004 m. Vokietijoje išėjusiame leidinyje publikuojamas Bibliotekos direktoriaus J. Marcinkevičiaus straipsnis apie LMA pokario metais organizuotas rankraščių ir senųjų spaudinių ieškos ir gelbėjimo ekspedicijas Rytprūsiuose.

Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte : [Beiträge des vom 15. bis 17. Oktober 1999 an der Universität Osnabrück veranstalteten Internationalen Symposions zur Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte] / Axel E. Walter (Hg.). – Köln etc. : Böhlau Verlag, 2004.

Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenės prašymas perimti Vilniaus evangelikų reformatų sinodo biblioteką (Vilnius, 1941 II 15).
LMAA, F. 1, apyr. 1, b. 31, lap. 1

LTSR Liaudies komisarų tarybos nutarimas Nr. 36 dėl Lietuvos mokslų akademijos įsteigimo, kuriuo panaikinamas Lituanistikos institutas, o jo įstaigos (taip pat ir Centrinė biblioteka) perduodamos LTSR mokslų akademijai ( Kaunas, 1941 I 16).
LMAA, F. 1, apyr. 1, b. 1, lap. 2

Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos perdavimo LTSR mokslų akademijai aktas (Vilnius, 1941 II 26). LMAA, F. 1, apyr. 1, b. 31
 

Adolfo Ivaškevičiaus parengta knyga apie Lietuvos mokslų akademijos centrinę biblioteką (Vilnius, 1959)

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos nuostatai

LMA Prezidiumo posėdžio protokolas dėl Bibliotekos pavadinimo pakeitimo