Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
1912–2012

Apie parodą

Bibliotekos istorija

Viešosios Vrublevskių bibliotekos pradžia

T. Vrublevskis ir šeima

T. Vrublevskio ir Viešosios Vrublevskių bibliotekos bičiuliai

Valstybinė Vrublevskių biblioteka

Biblioteka Lietuvos mokslų akademijoje

Bibliotekos unikumai ir raritetai

Jų darbai garsina Biblioteką

Iš Bibliotekos veiklos

Laisvalaikio akimirkos

T. Vrublevskio ir Viešosios Vrublevskių bibliotekos bičiuliai

Dailininkas Ferdinandas Ruščicas (Ruszczyc, 1870–1936) – Neošubravcų draugijos narys, vienas iš T. Vrublevskio bibliotekai skirto ekslibriso konkurso (1908 m.) komisijos narių.
Fotogr. Jadwiga Golcz (Varšuva).
Fg-212
Mykolas Romeris (1880–1945) – teisininkas, visuomenės veikėjas, Neošubravcų draugijos narys.
Fotogr. Karlas Baulas (Kaunas, 1936).
Fg-197
 
Mykolas Venslavskis (Węsławski, 18491917) Vilniaus m. burmistras, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos narys, praturtinęs Biblioteką dovanotais dokumentais.
Fotogr. Aleksandras Straussas, apie 1901.
Fg-2255
Mykolas Eustachijus Brenšteinas (18741938) – bibliofilas, kolekcininkas, kultūros istorikas, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos narys, padovanojęs vertingų dokumentų ir knygų.
Fotogr. iš: Ateneum Wileńskie, 1938, R. 13, z. 1.
P-1187/1938
Vilniaus advokatų grupė, tarp kurių Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos nariai.
Fg-2268
 
Liucijonas Uzembla (Uzięblo, 1864–1942) – kolekcininkas bibliofilas, susirašinėjęs su T. Vrublevskiu, Bibliotekai dovanojęs ir pardavęs rankraščių, knygų, paveikslų.
Fotogr. Aleksandras Straussas.
Fg-2310
Marijonas Strumila (Strumiłfo, 1865–1951) – advokatas,
Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos komiteto narys.
Fotogr. E., H. ir V. Čyžai.
Fg-1311
 
Dr. Juzefas Bielinskis (Bieliński, 1848–1926) – gydytojas, kultūros istorikas, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos narys, su žmona Helena dovanojęs įvairių dokumentų.
Fotogr. Stanislovas Filibertas Fleris, 1895.
Fg-1320
Dr. J. Bielinskio žmona Helena.
Fotogr. Edwardas Troczewskis (Varšuva, apie 1895).
Fg-2182
Neošubravcų draugijos susirinkimas T. Vrublevskio bute
1912 m. gruodžio 24 d.
Fotogr. Janas Bułhakas.
Fg-1128
T. Vrublevskio įsūnis Stanislovas Sadkovskis (1886–1929), Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugijos mokslui remti komiteto narys.
Fotogr. Tyburcy Chodźko.
Fg-342
T. Vrublevskiui atminti skirto Bibliotekos darbuotojos, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugijos mokslui remti komiteto narės Helenos Drège nekrologo iš Ateneum Wileńskie atspaudas (Vilnius, 1926).
L-20/789
Teresa Zakževska (Zakrzewska, 1852–1939) – bibliotekininkė, T. Vrublevskio pagalbininkė – kataloguotoja ir sistemintoja.
Fotogr. I. Strachovas (Sankt Peterbugas).
Fg-1312
Liudvikas Abramavičius (Ludwik Abramowicz, 1879–1939) – Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugijos mokslui remti komiteto narys.
Fotogr. Janas Bułhakas, 1939.
Fg-1067
Elena Romer-Ochenkovskienė (Helena Romer-Ochenkowska, 1878–1947) ir Liudvikas Abramavičius, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių draugijos mokslui remti komiteto nariai, savo sukauptomis vertybėmis praturtinę Vrublevskių biblioteką.
Fotogr. A. Jurašaitis, 1920.
Fg1-1068