Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka,
1912–2012

Apie parodą

Bibliotekos istorija

Viešosios Vrublevskių bibliotekos pradžia

T. Vrublevskis ir šeima

T. Vrublevskio ir Viešosios Vrublevskių bibliotekos bičiuliai

Valstybinė Vrublevskių biblioteka

Biblioteka Lietuvos mokslų akademijoje

Bibliotekos unikumai ir raritetai

Jų darbai garsina Biblioteką

Iš Bibliotekos veiklos

Laisvalaikio akimirkos

Viešosios Vrublevskių bibliotekos pradžia

T. Vrublevskio 50-mečio proga 1908 m. Neošubravcų draugijos organizuoto konkurso mecenato bibliotekos ekslibrisui sukurti pavyzdžiai

 

Konkursą laimėjusio Adamo Ježio Pultavskio (Półtawski,18811952) Tado Stanislovo Vrublevskio bibliotekos ekslibrisas su mecenato autografu

Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos statutas, patvirtintas 1912 m. spalio 30 d. ir išleistas J. Zavadzkio spaustuvėje Vilniuje lenkų bei rusų kalbomis

Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos draugijos narių sąrašas, 1912.
F75-117

Vokiečių kaizerinės okupacinės valdžios iškaba, informuojanti apie Vrublevskių bibliotekos uždarymą, 1915 IX 27.
F75-132