Lietuviška knyga – visas mano gyvenimas

Paroda, skirta Enzio Jagomasto mirties 70-osioms metinėms

Apie parodą

Gyvenimas ir veikla

Rankraštinis palikimas

Spaustuvės-leidyklos Lituania leidiniai

Atminimo įamžinimas

Literatūra

Straipsnių, išspausdintų laikraštyje Naujasis Tilžės keleivis, rankraščiai

 

Vydūnas. Bet iš tikrųjų nereikėtu jiems bijotis. [Straipsnio, kuriame rašoma apie Tilžės lietuviškos Giedotojų draugijos ruošiamą Nemunyne koncertą ir vokiečių neigiamą požiūrį į tautišką veiklą, fragmentai].1925 m.

LMAVB RS F101-85, l. 1 r, 2 v.

 

Garba B. Kreditas ar varąs kapitalas. [Straipsnio, kuriame nagrinėjama Vokietijos ekonominės krizės ir jų išvengimo būdai, fragmentai]. 1932 m.

LMAVB RS F101-1, l. 1, 25.

 

Jagomastas E. Atgarsiai nuo šiuometinės Rambynkalnio šventės. 1927 m.

LMAVB RS F101-365, l. 1, 3.