Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų

Parodos katalogas

 

TURINYS

Stendas1
Stendas 2
Stendas 3
Stendas 4
Stendas 5
Stendas 6
Stendas 7
Stendas 8

 
 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai buvo patikėta priglausti ir saugoti ne vieną praeityje garsią ir garbingą biblioteką. Habent sua fata libelli – turi knygos savo likimą, turi ir bibliotekos, deja, ne visada palankų. Prieš 450 metų savo kelią pradėjo seniausia Lietuvos biblioteka – Vilniaus Evangelikų reformatų sinodo biblioteka. Per tuos keturis šimtmečius jai daug ko teko patirti: buvo niokojama, blaškoma po įvairias vietas, vėl atkuriama, praturtinama, tvarkoma. Parodoje eksponuojama keletas leidinių, kur galima daugiau sužinoti apie Sinodo bibliotekos istoriją. 1929 m. Vilniaus Evangelikų reformatų sinodo biblioteka buvo perkelta į Pylimo gatvės namus, pažymėtus 11-uoju numeriu. Čia sulaukė ir lemtingų istorijos pokyčių.

Toli gražu ne viskas, kas buvo perduota Lietuvos mokslų akademijai, po II-ojo pasaulinio karo pateko Akademijos bibliotekon. Didžiausią dalį sudaro XVI a. knygos. Rinkinio vertę galima suvokti tik matant visą XVI a. istorinį kontekstą. Su ypatingu jausmu verčiame tų veikalų puslapius, kuriuos parašė žmonės, aktyviai dalyvavę dvasiniame ir politiniame gyvenime, kurių idėjos keitė pasaulį ir tapo nemariomis. Tai reformacijos pradininkai, idėjų skleidėjai, kritikai ir mokslininkai – Martinas Lutheris, Philyppas Melanchtonas, Ulrichas Zvinglis, Jeanas Calvinas, Théodoras Bèze, Henrichas Bulingeris, Johanas Sturmas, Johanas Henrichas Ursinas ir kiti, specialiai nesidomintiems negirdėti vardai. Jų veikalai išleisti garsiose spaustuvėse, tarp kurių randame visų žymiausių, knygos istorijai nusipelniusių leidėjų pavardes – Manucijai, Stefanai-Etjenai, Plantinai, Frobenas, Froschaueris ir kt. Tai rodo, kad Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo žmonių, kurie sugebėjo tų knygų įsigyti, atsivežti, skaityti. Įdomūs ir buvusių knygų savininkų įrašai. Eksponuojame tik nedidelę dalį LMAVB Retų spaudinių skyriuje saugomų Vilniaus Evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygų. Tikimės, kad susidomėjusieji ras kelią į Tado Vrublevskio skaityklą, kur galės užsisakyti ir paskaityti parodoje matytą leidinį.

Violeta Radvilienė,
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos
Retų spaudinių skyriaus vyresn. bibliografė