Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų

1 stendas

       
Vilniaus Evangelikų Reformatų bendruomenės prašymas, kad Mokslų Akademija perimtų Sinodo biblioteką, Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos Perėmimo aktas. – Lietuvos mokslų akademijos archyvas, F. 1, ap. 1., d. 31
   
   
 
LMAVB Rankraščių skyriuje saugomos Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos XIX a. inventorinės knygos. – LMAVB RS, F 40-375