Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų

6 stendas
Poleminės reformatų knygos

 
Vergerio, Pietro Paolo (apie 1497–1565). Duae epistolae : altera Aloysii Lipomani Veneti, episcopi Veronae, Rom[ani] pontificis in Polonia legati, ad illustrissimum principem d. Nicolaum Radiuilum palatinum Vuilnensem, etc. altera uero eiusdem illustrissimi d. Radiuili ad episcopum et legatum illum ... – Regiomonti Borussiae : ecxudebat Ioannes Daubmannus, 1556. – [138] p. : inic., sp. embl. ; 4° (17 cm). – L-16/1-25

 

 
Krowicki, Marcin (m. 1573). Apologia więtsza, to iest Obrona nauki prawdziwey, y wiary starodawney krześciańskiey, ktorey uczyli proroci, Kristus Syn Boźy, y Apostolowie święci : naprzeciwko nauce fałszywey, y wierze nowey, którey uczy w kośćielech swoich papież Rzymski ... . – W Wilnie : nakładem pana Stanisława Ninińskiego, 1604. – [34], 288, [24] p. : herbas, inic., vinj. ; 4° (19 cm). – L-17/111

 

 
Volanas, Andrius (1530 – 1610). Andreae Volani libri quinque : contra Scargae Iesuitae Vilnensis septem, Missae sacrificiique eius columnas, et librum 12. artium Zvingliocalvinistarum, quibus is, veritatem doctrinae Apostolicae, et Sanctae veteris Ecclesiae, de Sacrame[n]to coenae Domini evertere studet ... . – Vilna : typis et sumptibus ... Ioannis Hlebovicii ... per Danielem Lancicium, 1584. – [32], 213, [6], 153, [31] p. : herbas, inic., vinj. ; 4° (19 cm). – L-16/20

 

 
Zygrowski, Jan (1574–1624). Goniec catholika reformowanego przynoszacy diatribe, albo porownane wiary ś. katholickiey tak na wschod, iako na zachod słonca... / od x. Jana Zygrowiusza z Wieruszowa kaznodzieie... napisany. – W Paniowcach : drukował W. Malachiowicz, 1608. – [16], 448, [8] p. : inic., vinj. ; 8º (15,5 cm). – XVII/671

 

 
Smotrickij, Meletij (apie 1578–1633). Threnos, to iest Lament iedyney ś. powszechney apostolskiey Wschodniey Cerkwie, z obiaśnieniem dogmat wiary : pierwey z greckiego na słowienski, a teraz z słowienskiego na polski przełożony / przez Theophila Orthologa [Melecjusz Smotrycki], teyże świętey Wschodniey Cerkwie syna. – W Wilnie : [s. n.], 1610. – [16], 218, [1] lap. : herbas, inic., vinj. ; 4° (18 cm). – L-17/136

 

 
Calvin, Jean (1509–1564). Nauka o sakramenciech swiętych Nowego Testamentu : wzięta z czwartych kśiąg Institucii nabożeństwa krześćiańskiego Iana Kalwina, / y na polską rzecz przenieśiona [przez Piotra Siestrzencewicza]. – W Lubczu : w drukarni Piotra Blastusa Kmity, 1626. – [3], 110 lap. : vinj. ; 4o (19 cm). – L-17/110

 

 
Sturm, Johannes (1507–1589). Ioannis Sturmii Epistola ad illustrissimum principem ac dominum, dominum Alexandrum, ducem Slucensem et Copulensem ... ; eiusdem De educatione principum, libellus scriptus ad illustrissimum principem Gulielmum, ducem Clivensium ... – Argentorati : excudebat Nicolaus Wyriot, 1581. – [31] p. : inic., portr., sp. embl., vinj. ; 4°(19 cm). – L-16/66

 

 
Kojalavičius-Vijūkas, Albertas (1609–1677). O rzeczach do wiary należących rozmowy theologa : z roznemi wiary prawdziwey przeciwnikami ... . – W Krakowie : w druk. Stanisł[awa] Piotrkowczyka, 1671. – 3 t. ; 4° (18 cm). – L-17/185/1