<<<    Turinys     >>>

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Biržų majorato bibliotekos rinkinių tyrinėtojas ir puoselėtojas

Biržai. Napoleono Ordos (1807–1883) piešinys, Aloyzo Misierovičiaus litografija. Iš: Album widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej [...], zrysowane z natury przez Napoleona Ordę. Warszawa, 1876.

LMAVB RSS, A-38105

Eustachijus Tiškevičius Biržų Astravo rūmų bibliotekoje. K. Obakevičiaus fotografija. Biržai, 1868 m.

LMAVB RS, F31-1460 (Da-70), lap. 2r, nr. 1.

E. Tiškevičiaus laiškas broliui Konstantinui, kuriame rašoma apie Biržų majorato bibliotekos rinkinius. Biržai, 1867-11-10.

LMAVB RS, F31-1037, lap. 2rv.

Biržų majorato valdytojui Mykolui Tiškevičiui (Michał Tyszkiewicz, 1828–1897) į Neapolį išsiųstos E. Tiškevičiaus ataskaitos apie Biržų majorato bibliotekos rinkinių būklę juodraštis. 1867 m.

LMAVB RS, F31-1269, lap. 1–3.

 

Biržų majorato bibliotekos vaizdo ir kartografinių dokumentų sąrašas. 1867 m.

LMAVB RS, F31-1269, lap. 4–5.

E. Tiškevičiaus laiškas nežinomam asmeniui, kuriame rašoma apie Biržų majorato bibliotekoje saugomas knygas apie Maltos riterius. Biržai, 1871-05-15.

LMAVB RS, F273-2492, lap. 1r.

Biržų majorato bibliotekoje saugotų dokumentų ir ikonografinės medžiagos aplankas su E. Tiškevičiaus aprašu. [Biržai, apie 1868 m.].

LMAVB RS, F148-5-6

Eustachijaus Tiškevičiaus sudarytas Biržų majorato bibliotekos rankraščių katalogas. Biržai, 1868 m.

LMAVB RS, F31-1465 (Da-75)

 

Eustachijaus Tiškevičiaus sudarytas Biržų majorato bibliotekos knygų lenkų kalba katalogas. Biržai, 1868-02-03.

LMAVB RS, F31-1463 (Da-73)

<<<    Turinys     >>>