<<<    Turinys     >>>

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Korespondencija

Istoriko, publicisto, visuomenės veikėjo, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos vicepirmininko, garsaus Vilniaus istoriografo Mykolo Balinskio (Michał Baliński, 1794–1864) laiškas E. Tiškevičiui. Vilnius, 1845-04-29.

LMAVB RS, F18-189/2, lap. 10r–11r.

Istoriko, publicisto, rašytojo, leidėjo, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos tikrojo nario Juozapo Ignoto Kraševskio (Józef Ignacy Kraszewski, 1812–1887) laiškas E. Tiškevičiui. Gorodokas, 1843-03-16.

LMAVB RS, F18-189/4, lap. 7r.

Vilniaus universiteto auklėtinio, istoriko, šaltinių leidėjo, publicisto, kolekcininko, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos tikrojo nario Mikalojaus Malinovskio (Mikołaj Malinowski, 1799–1865) laiškai E. Tiškevičiui. Vilnius, 1841–1851.

LMAVB RS, F18-189/5, 37 lap.

Pranciškaus Vilčinskio (Franciszek Wilczyński, 1796–1859) laiškai E. Tiškevičiui su lietuviškais eiliuotais tekstais. Kaunas, 1844-11-20.

LMAVB RS, F18-189/1, lap. 12.

Žemaičių vyskupo, švietėjo, rašytojo Motiejaus Valančiaus (1801–1875) laiškas E. Tiškevičiui. Kaunas, 1871-04-20.

LMAVB RS, F31-1270, lap.1r–2r.

Švedijos ir Norvegijos karaliaus Oskaro I (Oscar I, 1799–1859) laiškas E. Tiškevičiui. Stokholmas, 1848-03-27.

LMAVB RS, F31-1016, lap. 1r.

Vatikano valstybės sekretoriaus Giacomo Antonelli (1806–1876) laiškas E. Tiškevičiui, kuriame dėkojama už atsiųstus leidinio apie Vilniaus vyskupijos vienuolynus egzempliorius. Roma, 1858-11-05.

LMAVB RS, F31-1159, lap. 1r.

Saksonijos–Veimaro–Eisenacho didžiojo kunigaikščio Karolio Aleksandro (Carl Alexander, 1818–1901) laiškas E. Tiškevičiui, kuriame minimas Vilniaus senienų muziejus. Veimaras, 1865-12-25.

LMAVB RS, F31-1158, lap. 5r.

<<<    Turinys     >>>