<<<    Turinys     >>>

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos pirmininkas ir Senienų muziejaus kuratorius

Vilniaus karinio gubernatoriaus kanceliarijos byla dėl Provincijos muziejaus Vilniuje įsteigimo. 1848 m.

LMAVB RS, F31-1377, 23 lap.

Provincijos muziejaus įstatai. [1851 m.].

LMAVB RS, F31-1376, lap. 1–8.

Vilniaus senienų muziejus. Archeologijos salė. Dailininkas Albertas Žametas, Charles-Claude Bachelier litografija. Iš: Album de Wilna [1 série,4 liv.]. Paris: [l'Editeur J. K. Wilczyński, 1857–1860].

LMAVB RSS, G4-240

Записки Виленской археологической коммиссiи = Pamiętniki kommissji archeologicznej Wileńskiej. Wilno: drukiem Józefa Zawadzkiego, 1856. Часть I, изданна подъ редакцiею Адама Киркора и Матвея Гусева; wydana pod redakcją Michała Balińskiego i Ludwika Kondratowicza, 59 [1] p. 

LMAVB RSS, L-19/2-303/1856

Rusijos imperijos sosto įpėdinio Nikolajaus raštas E. Tiškevičiui, kuriame sosto įpėdinis sutinka būti Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos ir Senienų muziejaus globėju. Carskoje Selo, 1858-10-25.

LMAVB RS, F31-1427, lap. 1r

E. Tiškevičiaus raštas Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos nariams, kuriame pranešama, jog Rusijos imperatorius Aleksandras II ketina apsilankyti Vilniaus senienų muziejuje, ir kviečia visus komisijos narius nustatytą valandą ten susirinkti. Vilnius, [1858].

LMAVB RS, F273-2489, lap. 3r.

Apsilankiusiųjų Vilniaus senienų muziejuje sąrašas. 1858–1862 m.

LMAVB RS, F31-1413, lap. 1r.

Monetų ir medalių priėmimo aktas, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos pirmininko
E. Tiškevičiaus išduotas Helenai Sobieszczańskai. Vilnius, 1859-06-13.

LMAVB RS, F273-2489, lap. 2r.

Vilniaus miestietės Ievos Malevskytės-Juchnevičienės (Ewa z Malewskich Juchniewiczowa)  liudijimas, kuriuo patvirtinamas E. Tiškevičiui perduodamų vengrų karvedžio, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro bendražygio Kasparo Bekešo (Gáspár Békés, 1520–1579) relikvijų – kaukolės ir kepurės, 1838 m. rastų po Bekešo kalno griūties, originalumas. Vilnius, 1853 m.

LMAVB RS, F273-4006, lap. 3v.

 

Istoriko, švietėjo, pirmųjų Lietuvos istorijos veikalų lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto (1793–1864) laiškas E. Tiškevičiui, kuriame rašoma apie Archeologijos komisijai dovanojamą Teodoro Narbuto (Teodor Narbutt, 1784–1864) laiškų rinkinį. Svirlaukis, 1858-12-09.

LMAVB RS, F31-1412, lap. 38r–42r.

Istoriko, publicisto, kolekcininko, Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos tikrojo nario Teodoro Narbuto laiškai Simonui Daukantui, kuriuos šis 1858 m. dovanojo Archeologijos komisijai. Rašoma ir apie E. Tiškevičių bei planus įkurti Senienų muziejų. Vilnius–Šiauriai, 1842–1846 m.

LMAVB RS, F31-1412, lap. 1r–33v.

E. Tiškevičiaus kalba, pasakyta Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos posėdyje
1864 m. kovo 11 d.

LMAVB RS, F31-1386, lap. 3rv.

E. Tiškevičiaus rašinys apie nerealizuotą Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos sumanymą Vilniaus katedroje įrengti epitafiją karalienei Barborai Radvilaitei.
Biržai, 1867-11-16.

LMAVB RS, F31-1343, lap. 3rv.

Berlyno skulptoriaus F. Drakės (Friedrich Drake, 1805–1882) sukurtas karalienės Barboros Radvilaitės epitafijos projektas (neįgyvendintas) su E. Tiškevičiaus įrašu. Popierius, akvarelė. Berlynas, 1863 m.

LMAVB RS, F31-1343, lap. 4r.

<<<    Turinys     >>>