<<<    Turinys     >>>

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Barysavo apskrities bajorų vadovas ir Minsko gimnazijos globėjas

Barysavo apskrities bajorų vadovo E. Tiškevičiaus kalba, pasakyta 1846 m. rugpjūčio 30 d. per naujos dviejų klasių Barysavo mokyklos atidarymą.

LMAVB RS, F31-1353, lap. 3r–4r.

Barysavo apskrities bajorų vadovo E. Tiškevičiaus kalba, pasakyta apie 1847 m.

LMAVB RS, F31-1353, lap. 1rv.

Eustachijaus ir Konstantino Tiškevičių drauge su kitais Barysavo apskrities bajorais spaudai parengtos monografijos Barysavo apskrities aprašymas... (Opisanie powiatu borysowskiego pod wzgłędem statystycznym, geognostycznym, historycznym, przemysłowo-handlowym i lekarskim, z dodaniem wiadomości: o obyczajach, spiewach, przysłowiach i ubiorach ludu, gusłach, zabobonach i t. d. Wilno: Drukarnia Ant[oniego] Marcinowskiego, 1847) medžiaga.

LMAVB RS, F18-189/21

Rusijos caro Nikolajaus I įsakas dėl titulinio patarėjo rango suteikimo Barysavo apskrities bajorų vadovui, gubernijos sekretoriui, grafui E. Tiškevičiui. Sankt Peterburgas, 1847-02-28.

LMAVB RS, F31-1469 (Da-55), lap. 4.

Minsko gubernijos bajorų susirinkimo padėkos raštas Eustachijui Tiškevičiui už 1847–1853 m. nuveiktus darbus einant Minsko gimnazijos globėjo pareigas. Minskas, 1853-12-23.

LMAVB RS, F31-1461 (Da-71), lap. 4r–5v.

<<<    Turinys     >>>