<<<    Turinys     >>> 

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Kelionė į Švediją

Vokiečių kilmės gamtininko, gydytojo, mokslo, visuomenės veikėjo Eduardo Karolio Eichvaldo (Karl Eduard von Eichwald, 1795–1876) laiškas E. Tiškevičiui, kuriame pasakojama apie lankytinas vietas Švedijoje. Sankt Peterburgas, [1843]-06-21.

LMAVB RS, F18-189/11, lap. 32–33.

E. Tiškevičiui Sankt Peterburgo karinio generalgubernatoriaus A. Kavelino (Александр Кавелин, 1793–1850) išduotas kelionės į Švediją pasas (leidimas išvykti). Sankt Peterburgas, 1843-06-23.

LMAVB RS, F18-189/23, lap. 4r–5v.

 

Kvietimas pas Švedijos ir Norvegijos karalių Karolį XIV Joną (Karl IV Johan, 1763–1844). Stokholmas, 1843 m.

LMAVB RS, F31-1153, lap. 1r.

Švedijos ir Norvegijos karalius Karolis XIV Jonas (Karl IV Johan, 1763–1844). Juozapo Ozemblovskio litografija. Iš: Tyszkiewicz, Eustachy. Listy o Szwecji. Wilno, 1846, p. 88–89.
E. Tiškevičiaus kelionės iš Švedijos į Rusiją pasas. Stokholmas, 1843-08-30.

LMAVB RS, F18-189/23, lap. 9v–10r.

 

Grįžus iš kelionės parengtos ir Juozapo Zavadskio spaustuvėje išleistos apybraižos Listy o Szwecji (Laiškai apie Švediją) rankraštis. 1843-1846 m.

LMAVB RS, F18-189/23–28.

Tyszkiewicz, Eustachy. Listy o Szwecji: (z rycinami litografowanemi). Pisał Eust. Hr. Tyszkiewicz. Wilno: wydanie Adama Zawadzkiego, 1846 (Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego). T. 1. VIII, 219 p., 4 il. lap.

LMAVB, 540731/1

<<<    Turinys     >>>