<<<    Turinys     >>>

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Kilmė

Lelivos herbo Tiškevičių giminės bajorystės išvadų raštas, Minsko gubernijos bajorų vadovo išduotas Feliksui Vincentui Tiškevičiui (Feliks Wincenty Tyszkiewicz, 1869–1933). Minskas, 1911-04-30. Tarp kitų šios giminės atstovų minimas ir E. Tiškevičius.

LMAVB RS, F148-310 (Da-222), lap. 1r.

Lelivos herbo Tiškevičių giminės genealoginis medis. Minskas, 1911-04-30. Tarp kitų šios giminės atstovų minimas ir E. Tiškevičius.

LMAVB RS, F148-310 (Da-222), lap. 3v.

Lelivos herbas iš nežinomo asmens rankraščio Herb i chronologia starożytnego domu hrabiów Tyszkiewiczów. Piešinio autorius nežinomas. XIX a. vidurys.

LMAVB RS, F18-32, lap. 2r.

Lahoisko Tiškevičių giminės protoplastas, Smolensko ir Palenkės vaivada, Pinsko ir Minsko seniūnas Bazilijus (Vasilijus) Tiškevičius (Bazyli Tyszkiewicz, †1571). Dailininkas nežinomas; Władysławo Walkiewicziaus litografija. Iš: Tyszkiewicz, Eustachy. Groby rodziny Tyszkiewiczów. Warszawa, 1873, p. 2–3.

LMAVB RSS, L-19/2-56

Lahoisko rūmai – vėlyvojo klasicizmo stiliaus grafų Tiškevičių rezidencija, pastatyta E. Tiškevičiaus tėvo Pijaus Tiškevičiaus (Pius Tyszkiewicz, 1756–1858) 1814–1819 m. Tokius juos XIX a. 8-ajame dešimtmetyje matė ir savo piešinyje užfiksavo dailininkas Napoleonas Orda (Napoleon Orda, 1807–1883). Aloyzo Misierovičiaus (Alojzy Misierowicz, apie 1825 – po 1900) litografija. Iš: Album widoków gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej [...], zrysowane z natury przez Napoleona Ordę. Warszawa, 1876.

LMAVB RSS, A-8105, lap. 130.

Senasis Lahoisko šeimininkas Pijus Tiškevičius. Jono Rustemo (Jan Rustem, 1762–1835) tapyto portreto reprodukcija. Originalas saugomas Lietuvos dailės muziejuje.

LMAVB RSS, Fg. 1-3669/1/2

E. Tiškevičiaus atsiminimų juodraščio fragmentas. Autorius nurodo, kad gimė Minske, o ne Lahoiske, kaip buvo manoma iki šiol.

LMAVB RS, F31-1308, lap. 1r.

Vienuolikmečio Eustachijaus Tiškevičiaus portretas. Novickio piešinys. Lahoiskas, 1825 m.

LMAVB RS, F31-1459, lap. 1r.

Eustachijaus Tiškevičiaus motinos Augustos (Augusta z Platerów Tyszkiewiczowa, 1782–1834) ranka 1826-aisiais ir vėlesniais metais užrašytų religinių ir didaktinių tekstų, skirtų sūnui, rinkinys.

LMAVB RS, F31-1077

 

E. Tiškevičiui rašytų tėvo, motinos, brolių Konstantino ir Florijono, sesers Celinos, sūnėno ir seserėnų laiškų rinkinys. 1820–1858 m.

LMAVB RS, F31-1444

E. Tiškevičiaus laiškai broliui Konstantinui Tiškevičiui (Konstanty Tyszkiewicz, 1806–1868). Barysavas; Minskas; Sluckas; Bobruiskas; Kijevas, 1844–1845 m.

LMAVB RS, F21-645, lap. 12–38.

E. Tiškevičiaus brolis, archeologas, keliautojas, visuomenės veikėjas Konstantinas Tiškevičius. Aleksanderio Reculskio (1839–1884) medžio raižinys pagal fotografiją. Iš: Tygodnik Ilustrowany, 1868, nr. 51, p. 289.

LMAVB RSS, P-3130

<<<    Turinys     >>>