POLEMINIAI RAŠTAI

Duae epistolae ... [Du laiškai]. – Regiomonti Borussiae : excudebat Ioannes Daubmannus, 1556. – [142] p. : inic., vinj.; 4° (17,5 cm).
Popiežiaus nuncijaus Aloyzo Lipomano laiškas Vilniaus vaivadai Mikalojui Radvilai Juodajam ir pastarojo atsakymas, parašytas Vilniuje 1556 m. rugsėjo 1 d. Tai pirmas viešas pasisakymas Lietuvoje už reformaciją ir pirmasis spausdintas Lietuvos poleminis veikalas.
L-16/1-25

 

Volanas, Andrius (apie 1530–1610). Andreae Volani Libri quinque contra Scargae ... [Penkios knygos prieš Vilniaus jėzuito Skargos septynis mišių ir jų aukos stulpus ir knygą : 12 Zvinglio bei Calvino sekėjų teiginių]. – Vilnae : typis et sumptibus ... Ioannis Hlebovicii, castellani Minscensis ... per Danielem Lancicium, 1584. – [32], 223, [7], 153, [30] p. : herbas, inic., vinj.; 4° (19 cm).
Knyga dedikuota LDK vyriausiajam iždininkui, Minsko kaštelionui Jonui Hlebavičiui. Jo lėšomis leidinį Vilniuje išspausdino Danielius Lenčickis.
L-16/1-20

 

Tuppius, Laurentius. Adversus synodi Tridentinae restitutionem ... pro defensione syncerae et orthodoxae religionis ... [Prieš Tridento susirinkimo nutarimus ... paprastos ir teisingos religijos gynimas] / e Germanico in Latinum conversa a d. Laurentio Tuppio ... – Argentorati [Strasburg] : excudebat Samuel Emmel, 1565. – [14], 470, [40] p. : inic., vinj.; 4° (19 cm).
Knyga autoriaus dedikuota Radvilos Juodojo sūnui, Vilniaus vaivadai Mikalojui Kristupui Radvilai Našlaitėliui.
L-16/1-30

 

Simler, Josias (m. 1576). Assertio orthodoxae doctrinae de duabus natris Christi ... opposita blasphemijs et sophismatibus Simonis Budnaei nuper ab ipso in Lituanika evulgatis [Teisingo mokymo apie dvigubą Jėzaus Kristaus prigimtį patvirtinimas ... nukreiptas prieš Simono Budno Lietuvoje skelbiamus niekingus teiginius]. – [Tiguri : excudebat Christophorus Froschouerus, 1575. – [138] p. : inic., vinj.; 8° (15 cm).
Knyga autoriaus dedikuota Minsko kaštelionui ir LDK paiždininkiui Jonui Hlebavičiui.
L-16/1-27