TIKYBOS LITERATŪRA

Karaliaučiaus universitetas.

 

Confessio ... – Königsberg : bey Georgen Osterbergern, 1577. – [10], 28 lap. : inic.; 8° (19 cm).
Confessio Augustana – evangelikų liuteronų tikėjimo išpažinimas, 1530 m. patvirtintas Augsburgo reichstage.
XVI/74

 

Pacas, Mikalojus Mikalojaitis (m. 1585 ar 1589), Volanas, Andrius (apie 1530–1610). Orthodoxa fidei confessio ... [Teisingas tikėjimo išpažinimas]. – Regiomonti Borussiae : in officina Iohannis Daubmanni, 1566. – [190] p. : inic., vinj.; 4° (18 cm).
Veikale argumentuotai išdėstytas požiūris į Šv. Trejybės dogmą.
L-16/1-29

 

Adamas Francisci. Margarita theologica ... = Žemczuga theologischka ... – Karaliaucziuie Prusu : per Jurgi Osterbergerg, 1600. – [28], 270 lap. : inic., vinj.; 8° (15,5 cm).
Knyga versta iš lot. k. Vertėjas – iš Varnių kilęs ir Ragainėje kunigavęs Simonas Vaišnoras (apie 1545–1600).
Nors šios liuteronų knygos pagrindas yra tikėjimo tiesų aiškinimas, joje atsispindi ir ano meto gyvenimas, luomų santykiai.
LK-16/2

 

Bazylik, Cypryan. Historya o srogiem przesladowaniu Kośćioła Bożego ... [Istorija apie žiaurų Dievo Bažnyčios persekiojimą : vertimas iš lot. k.]. – [Brześć Litewski], 1567. – 792, [20] p. : inic., vinj.; 2° (30 cm).
L-16/2-8