<<<    Turinys     >>>

EUSTACHIJAUS TIŠKEVIČIAUS RANKRAŠTINIO PALIKIMO ATODANGOS


Kūryba

Eustachijaus Tiškevičiaus eilėraštis, skirtas literatui, publicistui Vincentui Korotinskiui (Wincenty Korotyński, 1831–1891).

LMAVB RS, F31-480, lap. 1r.

E. Tiškevičiaus ketureilis iš literatės Marijos Celestinos Bočkovskytės-Kirkorienės (Maria Celestyna z Boczkowskich Kirkorowa, 1840–1931) atminimų albumo. Vilnius, 1865-04-05.

LMAVB RS, F9-2533, lap. 1r.

Tyszkiewicz, Eustachy. Obrazy domowego pożycia na Litwie. Pan Choroszcza. Wilno : druk J. Zawadzkiego, 1842. 99 p.

LMAVB RSS, L-19/1204/1 

Tyszkiewicz, Eustachy. Nasze strony. 1867 m.

LMAVB RS, F31-1315, lap. 1–16.

Tyszkiewicz, Eustachy. Nasze strony : obrazek litewski skreślony przez Eustachego Tyszkiewicza. W Krakowie : nakładem wydawnictwa dzieł Władysława Jaworskiego, 1871. 32 p.

LMAVB RSS, L-19/1547

Tyszkiewicz, Eustachy. Notatki panny respectowej. 1871 m.

LMAVB RS, F31-1354, lap. 1a–6.

Tyszkiewicz, Eustachy. Chwila rozpaczy. Opowiadanie oberzysty, powtorzone przez
Eust. hr. T. Wilno, 1873.

LMAVB RS, F31-1364, 13 lap.

Tyszkiewicz, Eustachy. Wycieczka do Warmij... w 1864 r. Kelionių apybraiža. [1873 m.].

LMAVB RS, F31-1420, lap. 1r–12r.

<<<    Turinys     >>>